AKÝ KOTOL VYBRAŤ?

Informatívny výber na základe kritérií:

  1. Výber výkonu kotla podľa plochy resp. objemu vykurovaného priestoru
  2. Výber druhu kotla podľa prevládajúceho režimu kúrenia
  3. Výber druhu kotla podľa priestorových možností inštalácie
  4. Výber druhu kotla podľa spôsobu odvodu spalín
  5. Výber regulátora podľa počtu vykurovacích okruhov a druhu kotla
  6. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb
  7. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb
  8. Prehľad typov a výkonov kotlov pre rodinné domy, byty a etážové kúrenie
  9. Výber typu a výkonu zásobníka podľa množstva ohrievanej vody, požiadaviek na čas ohrevu a výkon

1. Výber výkonu kotla podľa plochy resp. objemu vykurovaného priestoru

Plocha; resp. objem vykurovaného priestoru Doporučený výkon kotla
112 m 2 300 m 3 9 kW
187 m 2 500 m 3 15 kW
250 m 2 666 m 3 20 kW
300 m 2 800 m 3 24 kW
375 m 2 1000 m 3 30 kW
537 m 2 1433 m 3 43 kW
750 m 2 2000 m 3 60 kW

2. Výber druhu kotla podľa prevládajúceho režimu kúrenia

Počet VO Typ vykurovacieho okruhu Doporučený teplotný spád Režim kúrenia Doporučený druh kotla
1 radiátor 75/55 °C VT cirkulačný
1 radiátor + TÚV 75/55 °C VT cirkulačný
2 radiátor + TÚV podlaha 70/50 °C 40/30 °C NT kondenzačný
3 radiátor + TÚV podlaha bazén 70/50 °C 40/30 °C
80/60 °C
NT VT stacionárny (resp. kondenzačný)
4 radiátor + TÚV podlaha bazén vzduchotechnika 70/50 °C 40/30 °C
80/60 °C 75/55 °C
VT stacionárny (resp. kondenzačný)
5 radiátor + TÚV podlaha bazén vzduchotechnika solár 70/50 °C 40/30 °C
80/60 °C 75/55 °C
80/60 °C
VT stacionárny (resp. kondenzačný)

VT – vysokoteplotný režim
NT – nízkokoteplotný režim

 

3. Výber druhu kotla podľa priestorových možností inštalácie

Priestor inštalácie Prívod spaľovacieho vzduchu Druh kotla
samostatný uzatvorený normou stanovený otvor závislý na vzduchu v priestore (ZNVP)
kotolňa, kúpeľňa a, WC) cez komínovú sadu nezávislý na vzduchu v priestore (NNVP)
otvorený voľný prívod vzduchu závislý na vzduchu v priestore (ZNVP)
(chodba, schodisko) cez komínovú sadu nezávislý na vzduchu v priestore (NNVP)

4. Výber druhu kotla podľa spôsobu odvodu spalín

Spôsob odvodu spalín Druh kotla
existujúci murovaný komín stacionárny kotol, resp. závesný atmosferický kotol
komínová sada pre odvod spalín pre prevádzku ZNVP závesný turbokotol
komínová sada pre odvod spalín pre prevádzku NNVP závesný turbokotol

5. Výber regulátora podľa počtu vykurovacích okruhov a druhu kotla

Počet vykurovacích okruhov Druh kotla Typ regulátora Logamatic
1 stacionárny 2107
závesný RC25; RC35
2 stacionárny 2107 M; 4211
závesný RC35 + RC25; 4121
3÷4 stacionárny 4211
závesný RC35 + 2 (resp. 3) × RC25; 4121 + 4122
5 stacionárny 4211
závesný 4121 + 4122
≥5 stacionárny 4311
závesný 4121 + 4122

6. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb

Počet osôb v domácnosti Prietokový ohrev Výkon kotla [kW] Objem zásobníka [ l ]
  2   x   11-24   –
  3   –   11   65
  4   –   20   105
  5   –   24   120
väčší počet osôb   –   do 60   do 300

7. Prehľad typov kotlov určených pre rodinné domy, byty a etážové kúrenie

Turbo Atmosferické
kW Nástenné cirkulačné Nástenné kondenzačné Nástenné cirkulačné Stacionárne liatinové
OZN. Š Š Š Š Š T T Š Š Š T
TYP U052 U052T GB072 GB172 GB162 GB172 GB162 U054 U054T G124 G134
9kW 9 9
13kW 13
14kW 14 14 14T 120
15kW 15 15
16kW 16
18kW 18
20kW 20 20T 150 20
20kW 20T210SR
22kW 22
24kW 24 24 24 24
24kW 24K 24T 24K 24K 24T 50 24K 24T
25kW 25 25T40S
26kW 26
28kW 28T 28T 28
30kW 30
32kW 32
35kW 35 35
45kW 45
65kW 65
80kW 80
100kW 100
Š – štandard; T- Top
K – kombinované kotly s integrovaným prietokovým ohrevom TÚV (Integrovaný ohrev TÚV je vhodný pre domácnosti s 1÷3 osobami, pri väčšom počte osôb odporúčame zásobníkové ohrievače TÚV)
T – kotly sú dodávané ako komplet so zásobníkom, číslo za “T” znamená objem vstavaného zásobníka
Výber kotla na základe uvedených kritérií je informatívny, konečné riešenie konzultujte s projektantom vykurovacieho systému.

 

Ako vybrať správny kotol…

Pri výbere toho správneho kotla hrá dôležitú úlohu hneď niekoľko parametrov. Treba si uvedomiť, že je to investícia na dlhšiu dobu a preto je nutné poriadne zvážiť pre aký druh kotla sa rozhodnúť. Medzi prvé rozhodovacie kroky, ktorým sa nemožno vyhnúť, patrí: výber paliva, výkon kotla, umiestnenie kotla, spôsob odvodu spalín a príprava teplej vody.

Palivo

Trh ponúka niekoľko druhov paliva. V dnešnej dobe zvyšovania cien energií treba zvážiť aj to, že chceme ušetriť čo najviac a preto je výhodnejšie vybrať si úsporný kotol. Ponuka domáceho výrobcu kotlov zahŕňa kotly na všetky ušľachtilé palivá medzi ktoré patrí zemný plyn, propán, extra ľahké vykurovacie oleje a elektrickú energiu. (Výber paliva súvisí s prísunom energie do kotla, keď sa teda rozhodnete napríklad pre plynový kotol a nemáte prívod plynu, bude potrebné vyriešiť aj tento problém…)

Výkon kotla

Dôležitým krokom k výberu kotla je jeho výkon, ktorý musí zodpovedať tepelným stratám objektu a potrebám prípravy teplej vody. Túto hodnotu, ktorou sa riadi ďalší postup pri výbere vhodného kotla, určí projektant. Správne naprojektovaný kotol zabezpečí dostatok tepla aj v najväčších mrazoch a v prechodných obdobiach v roku dovoľuje znížiť výkon na optimálnu hodnotu. Výkon kotla určený “od oka“ zhoršuje regulačné možnosti vykurovacej sústavy a tým aj komfort a spotrebu paliva. Projekčný návrh je v tejto fáze veľmi dôležitým odborným riešením. Predídete tak komplikáciám ktoré neprofesionálnym prístupom môžu vzniknúť.

Umiestnenie kotla

V prvom rade je dobré sa rozhodnúť, či bude kotol stáť na zemi alebo bude zavesený na stene. Záleží to nielen od stavebných dispozícií objektu, ale aj od druhu vykurovacej sústavy. V prípade teplej vody sa odporúča umiestniť kotol či zásobník v blízkosti odberného miesta z dôvodu zníženia tepelných strát v potrubí.

Elegantný dizajn kotlov do každého interiéru

Staré nepríťažlivé kotly, ktoré sme kedysi mali v kotolniach sú už minulosťou. Nahradili ich moderné kotly, ktoré ladia s ostatnými prvkami v domácnosti a môžu tak byť umiestnené kdekoľvek v interiéri. Predtým oprávnené argumenty proti umiestneniu závesných kotlov v kuchyniach a iných obytných miestnostiach sa odvolávali na nevzhľadné rúrkové zapojenie, bežne viditeľné pod kotlom. Pripojované armatúry sú pri týchto nových závesných kotloch zapustené pod plášťom kotla, takže po jeho nainštalovaní nenarúšajú moderný dizajn kotla. Netreba sa obávať ani hlučnosti kotla, pretože žiadny z týchto kotlov nepresahuje hodnotu 55dB (A), čo je hodnota prípustná pre obytné miestnosti. Tieto kotly sú vybavené aj čerpadlom s prepínačom otáčok, čo umožňuje nastaviť vhodnú rýchlosť prúdenia vykurovacou sústavou a znížiť tak hladinu hluku v sústave.

Kotol v kúpeľni

Vzhľadom k súčasným požiadavkám na umiestňovanie kotlov do kúpeľní, sa väčšina závesných kotlov vyrába so zvýšeným elektrickým krytím, umožňujúcim ich bezpečné umiestnenie v týchto priestoroch.

Spôsob odvodu spalín

Ďalším kritériom pri výbere správneho kotla a miesta jeho ďalšej inštalácie je možnosť prívodu vzduchu, potrebného pre spaľovanie a odvod spalín.

Čo je turbo a čo je komín?

Komín- je tradičné riešenie, pri ktorom sa spaliny odvádzajú do komína a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný.

Táto miestnosť musí mať zaistené dostatočné vetranie.

Turbo- na rozdiel od komínových kotlov nemá špeciálne nároky na prívod vzduchu do miestnosti, kde je umiestnený. Preto je možné ich umiestniť do malých miestností bez vetracích otvorov alebo aj do uzavretej skrinky. Spaliny sa odvádzajú pomocou špeciálneho zdvojeného potrubia do vonkajšieho prostredia, odkiaľ sa zároveň privádza spaľovací vzduch.
Poloturbo – je alternatívnejšie riešenie. Použitie stacionárnych liatinových kotlov len tam, kde je k dispozícii komín už dávno neplatí,

Príprava teplej vody

Voľba spôsobu prípravy teplej vody je veľmi často kľúčovou otázkou pri výbere vhodného kotla. Množstvo teplej vody, spôsob jej použitia, pocit komfortu – to všetko sú otázky, ktoré súvisia s Vašim životným štýlom a doterajšími skúsenosťami. Kto dlhé roky používal prietokový ohrievač, tomu bude vyhovovať kotol s prietokovým ohrevom, ale aj zásobníkový kotol. Kto má elektrický akumulačný zásobník na nočný prúd, toho uspokojí akýkoľvek spôsob prípravy teplej vody prostredníctvom plynového kotla, pretože vždy bude mať dostatok vody. Naopak užívateľ z panelového bytu, zvyknutý na neobmedzené množstvo teplej vody by si mal zaobstarať kotol s dostatočne veľkým zásobníkom. Z ekonomického hľadiska je výber kotla jednoduchší. Kotly s prietokovým ohrevom sú v princípe lacnejšie a ohrievajú vodu len vtedy, keď je potrebná. Kotly so zásobníkom sú prevádzkovo o niečo drahšie, ale o to komfortnejšie. O spôsobe prípravy teplej vody môže nepriamo rozhodnúť aj rozmer. Kotly s prietokovým ohrevom majú kompaktnejšie rozmery, veľkosť kotlov so zásobníkom je podmienená rozmerom zásobníka.

Informácie v číslach

Kotly s prietokovým ohrevom poskytnú 12 – 16 litrov vody, dohriatej o 25 °C za minútu, takže z kohútika potečie asi 38 °C teplá voda, čo je optimálna teplota na sprchovanie. Bežná batéria má prietok približne 5 litrov za minútu, sprcha okolo 8 litrov a vaňa 12 litrov a viac. Z týchto čísel vyplýva, že kotol s prietokom môže zásobovať zároveň napríklad drez a sprchu, alebo bez problémov napustí vaňu. Pri kotloch so zásobníkom nie je problém zásobovať drez, sprchu a vaňu zároveň. V tomto prípade je limitujúcim faktorom objem zásobníka.

Ekonomika prevádzky

Čo môžeme urobiť pre to, aby sme v budúcnosti neplatili za kúrenie zbytočne vysoké čiastky? Odborníci na vykurovanie sa zhodujú v tom, že nejde len o výber vhodného kotla, ale je dobré zamerať sa aj na súvisiace problémy ako napríklad zateplenie domu, zníženie teploty vykurovaného objektu v noci alebo počas neprítomnosti obyvateľov, inštalácia termostatických ventilov na radiátory a podobne. Účinné sú aj jednoduché opatrenia ako napríklad odstránenie predmetov, ktoré zakrývajú vykurovacie telesá. Správne zvolený kotol môže výrazne prispieť k úspore energie.

Najúspornejšie sú kondenzačné kotly, ktoré sú schopné ušetriť až 17 % paliva v porovnaní s bežnými a až 33 % v porovnaní so zastaralými plynovými kotlami. Výrazné úspory sa dosiahnu tým, že kondenzačný kotol využíva nielen výhrevnosť paliva ako je to pri bežných kotloch, ale naviac ešte dokáže využiť časť kondenzačného tepla pary obsiahnutého v spalinách, ktoré pri bežných kotloch nenávratne odchádzajú do komína. Investovať do kondenzačného kotla je jednoznačne výhodné.

Regulácia tepla – zvýšenie teploty o 1 °C znamená nárast nákladov o 6 %.

Programovateľný regulátor

Nainštalovaním izbového regulátora s časovým programovaním do obytnej miestnosti získate prehľad o teplote v izbe a zabránite prekurovaniu miestnosti. Na regulátore je možné nastaviť teplotu podľa potreby v rôznych časových pásmach (napríklad denné a nočné). Ušetriť sa dá aj pomocou radiátorových ventilov s termostatickou hlavicou.

Ekvitermická regulácia

Týmto systémom sa teplota vykurovacej vody riadi v závislosti od vonkajšej teploty pomocou vonkajšieho snímača, ktorý sleduje zmeny počasia a podľa vopred nastavených závislostí prispôsobí teplotu vykurovacej vody a tým aj teplotu v miestnosti. Ekvitermická regulácia pracuje tak, aby sa v každom okamihu zaistila dokonalá tepelná pohoda.

Text: Zuzana Struhárová