Plynové kotle – pohľad odborníkov

Kotle - pohľad odborníkov

Aké máte skúsenosti s predajom plynových kotlov?

Na Slovensku pôsobíme už viac ako 20 rokov a 50% podielom na trhu už môžeme hodnotiť so značnou presnosťou, ako sa trh správa.