Čistenie vykurovacích systémov

Skúsenosti s preplachom kúrenia

 V horúcich letných dňoch sa extrémne rýchlo zabúda na problémy spojené so zimnými mesiacmi.

Čistenie vykurovacích systémov

Prečo preplachovanie (čistenie) ?


  • Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
  • Predĺži životnosť kotla
  • Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
  • Zníži spotrebu paliva a tým aj náklady na vykurovanie
  • Pri inštalácii nového kotla k existujúcemu systému ústredného kúrenia sa odporúča odstránenie nečistôt cirkulačným systémom, v opačnom prípade sa môžu tieto nečistoty naakumulovať,  čo by mohlo viesť k zastaveniu systému.