Tlakové čistenie ÚK – Preplachovanie

Tlakové čistenie ÚK – Preplachovanie

Tlakové čistenie ÚK – Preplachovanie

… označuje (v kúrenárskom odvetví už niekoľko rokov) proces, pri ktorom je vykurovací systém nútene vyčistený použitím vody pri vysokej rýchlosti, ale nízkom tlaku, tak, aby nedochádzalo k fyzickému poškodeniu systému.

Proces môže byť ešte účinnejší pridaním výkonného čističa a aktivačného činiteľa. Od KAMCA sú to napríklad FX2 a HYPER-FLUSH.