Úprava vody

Úprava vody pre malé teplovodné vykurovacie sústavy – Informácie

Z prevádzkových skúseností je známe, že na hospodárnosť a spoľahlivosť teplovodných vykurovacích sústav má významný vplyv kvalita obehovej vody. V novších sústavách to platí dvojnásobne, nakoľko sú priemery potrubí oveľa menšie ako boli v starších systémoch, kde bol aj dostatočný priestor pre sedimentáciu kalov a nánosy inkrustov vplývali na prietok teplonosného média iba minimálne. Obdobne je to s vykurovacími telesami a výmenníkmi kotlov, ktoré sú v dnešnej dobe menších rozmerov a problémy im spôsobuje aj menšie množstvo kalov a inkrustov. Rovnako chúlostivé sú aj tenké potrubia podlahového vykurovania, termostatické ventily, zmiešavacie ventily a ďalšie prvky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou moderných vykurovacích sústav.