Všeobecné zásady úpravy vody

Všeobecné zásady úpravy vody

 Pri navrhovaní úpravy vody prístrojmi EZV by ste mali mať na pamäti niekoľko nasledujúcich všeobecných zásad, ktoré platia rovnako pre rôzne systémy:

  • pre spôsob úpravy, ktorý používajú aj prístroje EZV je výhodnejšie, ak rýchlosť pohybu častíc upravovanej vody je v mieste úpravy vyššia t.j. ak to ostatné okolnosti dovolia je vhodné zredukovať priemer potrubia v mieste úpravy