AKÝ KOTOL VYBRAŤ?

AKÝ KOTOL VYBRAŤ?

Informatívny výber na základe kritérií:

  1. Výber výkonu kotla podľa plochy resp. objemu vykurovaného priestoru
  2. Výber druhu kotla podľa prevládajúceho režimu kúrenia
  3. Výber druhu kotla podľa priestorových možností inštalácie
  4. Výber druhu kotla podľa spôsobu odvodu spalín
  5. Výber regulátora podľa počtu vykurovacích okruhov a druhu kotla
  6. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb
  7. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb
  8. Prehľad typov a výkonov kotlov pre rodinné domy, byty a etážové kúrenie
  9. Výber typu a výkonu zásobníka podľa množstva ohrievanej vody, požiadaviek na čas ohrevu a výkon

KONDENZAČNÉ KOTLY I.

Čo je to vlastne kondenzačný kotol?

Oproti ostatným kotlom s klasickým spaľovaním dokáže zúžitkovať i časť tepla, ktoré pri klasickom spaľovaní odchádza spalinami cez komín. V porovnaní s tradičnými vykurovacími kotlami s nízkymi teplotami šetrí kondenzačná technika až do 14% nákladov na vykurovanie. V porovnaní so starými zariadeniami dokonca výrazne viac: až do 30%. Tiež dokáže plynule meniť veľkosť plameňa horáka podľa tepelnej požiadavky už od 18% výkonu, čím ešte viac šetrí náklady za vykurovanie.

VÝMENA KOTLA

Pri rozhodovaní o výmene kotla za nový treba zvažovať viacero hľadísk, aby ste zbytočne neprišli o peniaze. V prvom rade je to technický stav pôvodného kotla a s tým súvisiace náklady na jeho opravy.