DRUHY SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

DRUHY SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

 

Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré zachytáva slnečné žiarenie a premieňa ho na teplo. Spravidla sa to deje tak, že slnečné žiarenie dopadá na plochu kolektora, tu sa zachytí -> prijaté teplo je odovzdané teplonosnej kvapaline