FOTOVOLTAICKÉ PANELY

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Fotovoltaické články tvoriace fotovoltaické panely slúžia na výrobu elektriny (jednosmerného prúdu). S využitím fotovoltaických článkov v malom rozsahu sa stretávame na každom kroku, či už ide o zariadenia, ktoré vyžadujú na svoju činnosť minimálne množstvo