SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY SOL. ENERGIE

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY SOLÁRNEJ...

K modernému bývaniu dnes patrí pohodlné zariadenie a takisto účinné vykurovanie,  ktoré zároveň šetrí životné prostredie. Solárne zariadenia zachytávajú slnečné svetlo a umožňujú, aby bolo pre nás užitočným. Vďaka solárnym zariadeniam si prinášame slnko priamo do kúpeľne a do obývacích priestorov. Sprchovanie, kúpanie a vykurovanie sú zabezpečené po celé desaťročia takmer bezplatne. K tomu ešte prispieva aj čisté svedomie, pretože energia pochádza priamo zo slnka. Slnečnej energie máme predsa viac ako dosť.