FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY PROSTREDNÍCTVOM IPS SYSTEMU

Fyzikálna úprava vody

Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., TUKE Košice

V súlade s implementáciou európskych noriem sa dostala aj na Slovensko norma STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov.