Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Môžete vidieť rovno dve mapy tvrdosti vody. Prvá je trošku presnejšia a tvrdosť vody je uvedená v jednotkách mmol/l. My častejšie používame v praxi jednoduchšie nemecké stupne, tzv. ºdH, ktoré používa aj mapa nižšie.

1 mmol/l = 5.6077 ºdH
1 °dH = 0,18 mmol/l 

Môžeme si všimnúť, že voda v našom hlavnom meste, v Bratislave dosahuje naozaj značnú tvrdosť a preto takmer každá rodina má problémy s vodným kameňom. Keď sa pozrieme napríklad na tvrdosť vody v Košiciach, tá dosahuje približne polovicu hodnôt hlavného mesta.