ZARIADENIA NA DOMÁCU ÚPRAVU PITNEJ VODY

ZARIADENIA NA DOMÁCU ÚPRAVU PITNEJ...

Voda je základnou životnou potrebou a v ľudskom tele zohráva nezastupiteľnú úlohu. Aj keď sa s ňou stretávame deň čo deň a sprevádza nás celým životom, nie každý z nás má o nej dostatočné informácie. A aj vďaka tejto nevedomosti sa práve darí predajcom filtrov. Predajcovia filtrov pri kontakte s potenciálnymi zákazníkmi očierňujú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a vychvaľujú filtračné zariadenia, ktoré predávajú. Neraz v rozpore s realitou hovoria o nových technológiách a objavoch, ktoré údajne stoja za výrobkami, ktoré predávajú. O niektorých metódach rozprávajú ako o absolútnej novinke, pričom často ide o staré a osvedčené metódy, niektoré známe už v ďalekej minulosti.