Zdroj výrazných energetických úspor

Zdroj výrazných energetických úspor

V energetických zariadeniach v priemysle aj pre domácnosť sa uplatňuje trvale a výraznejšie tendencia: