Overenie funkcie a vplyvu teploty vratnej vody

Ověření funkce a vlivu regulace...

Datum: 19.6.2017  |  Autor: Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Vendula Laciok, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum  |  Organizace: Časopis Vytápění, větrání, instalace  |  Zdroj: Vytápění větrání instalace 2-2016  |  Recenzent: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Příspěvek se zabývá ověřením funkce Laddomatu 21 (zajišťuje směšování přívodní otopné vody s vratnou vodou), ověřením doby potřebné k ohřevu akumulační nádoby v případě použití různých termostatických patron u Laddomatu (nastaveními požadované teploty) a vlivem použití tohoto systému na emise znečišťujících látek ve spalinách.