PODLAHOVÉ KÚRENIE II.

PODLAHOVÉ KÚRENIE II.

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – JAKÝ MATERIÁL JE VHODNÉ POUŽÍT?

Na stavebních veletrzích často slýcháme otázku, zda zvolit potrubí z materiálu PEX nebo PEX-AL-PEX. Samozřejmě záleží na tom, jaký systém teplovodního vytápění bude zvolen – například do suchých systémů doporučujeme metaloplastický kompozit PEX-AL-PEX, a naopak do mokrých systémů jednoznačně PEX. Je to dáno rozdílnou délkovou teplotní roztažností i rozdílnou konstrukcí obou materiálů.