Čistenie vykurovacích systémov

Prečo preplachovanie (čistenie) ?


  • Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
  • Predĺži životnosť kotla
  • Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
  • Zníži spotrebu paliva a tým aj náklady na vykurovanie
  • Pri inštalácii nového kotla k existujúcemu systému ústredného kúrenia sa odporúča odstránenie nečistôt cirkulačným systémom, v opačnom prípade sa môžu tieto nečistoty naakumulovať,  čo by mohlo viesť k zastaveniu systému.

 

Dlhú životnosť vykurovacieho systému a jeho bezproblémovú prevádzku očakáva každý jeho užívateľ. V množstve prípadov sú ale užívatelia sklamaný, za aký krátky čas môže mať ich zánovný kotol problémy, aj keď investovali nemalú sumu do moderného kvalitného kotla.

znecistenie vykurovacieho systemu

Častou príčinou problémov sú práve nečistoty, ktoré sa vyskytujú i v novom vykurovacom systéme a vykurovacia voda s príliš vysokým obsahom vápníka, ktorá spôsobuje vznik vodného kameňa vo výmenníku kotla.

Najlepšou cestou, ako takýmto problémom predísť je prepláchnuť vykurovací systém po jeho inštalácii, skontrolovať kvalitu vykurovacej vody a pridať do nej ochranné prostriedky pre vykurovací systém. Pre stálu filtráciu vykurovacej vody a priebežné odstraňovanie nečistôt je vhodné do systému inštalovať špeciálne filter s cyklónovým odlučovaním nečistôt a s magnetom pre efektívne zachytávanie i malých kovových častíc.

Ak už došlo k zaneseniu výmenníka kotla či iných súčastí vykurovacej sústavy nečistotami alebo vodným kameňom, nie je zvyčajne nutné drahý diel meniť. Jeho vyčistenie umožňujú tlakové pumpy, ktoré s pomocou špeciálnych chemických prípravkov umožňujú vyčistiť postihnuté miesta a rozpustiť usadený vodný kameň.

znecisteny kotol

U kotlov sa tiež po určitom čase prevádzky usadzujú nečistoty na spalinovej strane výmenníka. Tie zhoršujú odovzdávanie tepla a znižujú účinnosť kotla. Na ich vyčistenie slúžia prípravky na čistenie spalinových ciest kotlov.

Čistenie vykurovacích okruhov doporučujeme vykonať po vykurovacom období, najlepšie v rámci ročnej servisnej prehliadky. Pri tomto čistení treba počítať s úplným odstavením vykurovania, bez obmedzenia prípravy TÚV.

Čistenie vykurovacích okruhov doporučujeme vykonať minimálne 1 x za 3 roky. Predídete tým znefunkčneniu vykurovania práve v období keď ste od kvalitného vykurovania závislý.

Zdroj: http://www.santur.sk/cms.php?id_cms=29