KONDENZAČNÉ KOTLY II.

Kondenzační kotel pro každého

Autor: Ing. Vladimír Valenta

Jaké úspory plynu dosáhneme při použití kondenzačních kotlů?

Ihned v úvodu je možno sdělit, že vlivem podstaně vyšších účinností kondenzačních kotlů oproti kotlům ostatních konstrukcí se dosahují úspory plynu ve výši 10 až 15 %, často i více. Tyto údaje budou upřesněny v dalším výkladu.

Roční provozní účinnost kotlů je oproti účinnosti stanovené měřením na zkušebně, kterou uvádí výrobci kotlů, vždy nižší. U standardních a nízkoteplotních kotlů bývá toto snížení v nejlepších případech o 5% bodů. U kotlů kondenzačních je snížení velice malé, přibl. o 1% bod. Větší rozdíl mezi naměřenou a provozní účinností u standardních a nízkoteplotních kotlů je způsoben tím, že rozsah řízeného výkonu kotlů bývá podstatně užší, kotle musí být často vypínány a v pohotovostním stavu dochází ke zbytečným ztrátám. Poměrnou úsporu zemního plynu za rok, která vznikne osazením kondenzačního kotle místo kotle původního, stanovíme ze vztahu:

Roční provozní účinnost kotlů je oproti účinnosti stanovené měřením na zkušebně, kterou uvádí výrobci kotlů, vždy nižší. U standardních a nízkoteplotních kotlů bývá toto snížení v nejlepších případech o 5% bodů. U kotlů kondenzačních je snížení velice malé, přibl. o 1% bod. Větší rozdíl mezi naměřenou a provozní účinností u standardních a nízkoteplotních kotlů je způsoben tím, že rozsah řízeného výkonu kotlů bývá podstatně užší, kotle musí být často vypínány a v pohotovostním stavu dochází ke zbytečným ztrátám.

Poměrnou úsporu zemního plynu za rok, která vznikne osazením kondenzačního kotle místo kotle původního, stanovíme ze vztahu:

U = (Vo – V) / Vo = 1 – ( ηo / η)

kde:

U poměrná úspora zemního plynu za rok [-]
Vo spotřeba plynu za rok původního kotle [m3.rok-1]
V potřeba plynu za rok pro kondenzační kotel [m3.rok-1]
η roční provozní účinnost kondenzačního kotle [-]
ηo roční provozní účinnost původního kotle [-]

 

Pokud si průběhy naměřených účinností konkrétního typu kondenzačního kotle a kotle, který nahrazujeme, nakreslíme do diagramu (obr.1), můžeme z nich zjistit roční provozní účinnosti kotlů. Postupuje se tak, že pro vytížení 0,6 odečteme hodnotu účinnosti, kterou snížíme o hodnoty uvedené v předcházejícím odstavci. Postup si ukážeme na příkladu.

 

Příklad

 

Zadání:
Jaká bude poměrná úspora zemního plynu za rok, když standardní kotel nahradíme kotlem kondenzačním, napojeným na vytápěcí soustavu 75/60 °C? Naměřené účinnosti lze odečíst z diagramu (obr.1).

Řešení:
Naměřená účinnost původního standardního kotle je podle diagramu (obr.1) 0,91. Roční provozní účinnost bude dána snížením o 0,05 na hodnotu ηo = 0,86. Naměřená účinnost kondenzačního kotle se soustavou 75/60 °C je podle diagramu (obr.1) pro vytížení 0,6 dána hodnotou ve výši 1,028. Roční provozní účinnost bude dána snížením o 0,01 na hodnotu η = 1,018.

Poměrnou úsporu zemního plynu za rok, jež vznikne osazením kondenzačního kotle na místo kotle původního, stanovíme ze vztahu (obr.1):
U = 1 – (0,860 / 1,018) = 0,155, což je 15,5 %.