Skúsenosti s preplachom kúrenia

 V horúcich letných dňoch sa extrémne rýchlo zabúda na problémy spojené so zimnými mesiacmi.

Či už sa jedná o obyvateľov bytových domov alebo rodinných domov, často sa vyskytuje problém s vykurovacou sústavou. Jedným z najčastejších problémov je znečistenie a zanesenie rozvodov ÚK. Mnohí si myslia, pokiaľ sa jedná o novostavby, že sa ich to týkať nemôže.

Predkladaný článok nám poukáže na doterajšie skúsenosti s čistením rozvodov ÚK ako aj s konzervovaním systému ÚK. Vo svojej podstate nezáleží na tom, o aký typ rozvodu a technológie vykurovania sa jedná. V každom zo systémov dochádza k znečisteniu vykurovacieho média. Je preto potrebné komplexne zanalyzovať vykurovaciu sústavu, zistiť príčiny znečistenia a navrhnúť správny postup čistenia, pripadne čistenia a konzervovania systému.

Najčastejšími znečisteniami rozvodov ústredného kúrenia sú kaly, vodný kameň, kovové čiastočky, korózia a baktérie. Existuje viacero príčin vzniku a dostávania sa nečistôt do systému. Základnou príčinou je voda a technologické prevedenie rozvodu ÚK. Dôsledkom sú už vyššie spomínané nečistoty. Pri vzniku nečistôt spôsobených vodou dochádza k reakcii vody s rozvodmi ÚK. Vo svojej podstate nezáleží na tom, aký je použitý materiál rozvodov. V prípade kovových rúr (čierne a pozinkované rúry) dochádza k vzniku korózie, ktorá spôsobuje rast a množenie mechanických nečistôt. Pokiaľ sú rozvody realizované z medených rozvodov, rovnako dochádza vplyvom vody k ich oxidácii, pričom vzniká voda sfarbená do zelena, zeleno modra a rovnako dochádza k vzniku mechanických nečistôt. V prípade, že je systém ÚK realizovaný z plastových rúr, verejnosti skôr známych pod označením PPR, dochádza vplyvom prenikania kyslíka do rozvodu k vzniku baktérií, tzv. legionelly, rias, mikroorganizmov a iných. Samozrejme k prieniku kyslíku dochádza v prípade, že „plastová“ rúra nie je chránená kyslíkovou bariérou. Zo skúseností praxe je zrejmé, že väčšina rozvodov je realizovaná PPR rúrami bez kyslíkovej bariéry z dôvodu cenovej dostupnosti tohto typu materiálu. V súčasnej dobe sa najčastejšie využíva pre realizáciu rozvodov kúrenia najmä technológie využívané vrstvený plast- hliník. V porovnaná s obyčajnými „plastovými“ rozvodmi sú charakterizované prítomnosťou kyslíkovej bariéry, čo zabezpečuje zamedzeniu prístupu kyslíka, a tým pádom zamedzuje vzniku baktérií a rias.

Znečistenie rozvodu ÚK nezáleží len od použitého materiálu rozvodov, ale rovnako aj od ostatných komponentov ako sú kotly (materiál výmenníkov), vykurovacie telesá (hliníkové a kovové),ostatných uzatváracích a regulačných armatúr ako aj od kvapaliny, ktorou je systém plnený. Najčastejšie sa pre plnenie systémov využíva voda. Záleží však na tom, či je alebo nie je pridaná chemická prímes do vody.

 

Nečistoty systému ÚK v číslach

Prevažnú klientelu tvoria zákazníci, ktorí nás kontaktujú v čase, kedy dochádza k rôznym poruchám systému. Zlá výkonnosť systému, zvýšenie spotreby energie, hlučnosť komponentov systému atď. Žiaľ, prevencia je v súčasnosti v plienkach a mnoho montážnych firiem netuší, aké následky na systém ÚK môže mať napustenie trebárs znečistenou vodou. Ako bolo vyššie v článku uvedené, najčastejšími znečisteniami v systéme sú kaly, korózia, baktérie, vodný kameň a riasy. Doterajšie štúdie potvrdzujú fakt, že prenos tepla je zhoršený vplyvom týchto nečistôt. Nečistoty spôsobené koróziou majú približne 900-násobne horšiu kapacitu prenosu tepla, kaly, baktérie a riasy približne 400 násobne horšiu kapacitu prenosu a vodný kameň má približne 170-násobne horšiu kapacitu prenosu tepla. Nie len dynamické nečistoty v systéme, ale aj usadeniny na povrchu rozvodov výrazne ovplyvňujú prenos tepla, efektivitu vykurovacej sústavy a rovnako aj náklady za energie potrebné pri výrobe tepla. Z praxe je zrejmé, že približne 0,5 mm hrúbka usadeniny spôsobuje stratu účinnosti vykurovania od 5 – 15 %, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na nákladoch spojených s výrobou tepla. Pravidelný servis a údržba systému ÚK môže znížiť náklady na vykurovanie do 15 %, čo v prípade cien energií nie je zanedbateľnou hodnotou. V nasledujúcich odsekoch sú uvádzané fotografie spolu so stručným popisom vytipovaných čistení z doterajšej praxe.

 

Čistenie ÚK s nízkym teplotným spádom

Tento príklad uvádzame žiaľ bez vizualizácie. Podstatným problémom tohto systému ÚK bola doba jeho prevádzky. Dom bol v prevádzke pol roka. Riasy a baktérie boli dôvodom znečistenia systému. Systém bol spracovaný z kvalitných materiálov, vhodne skombinovaných. Jednalo sa o podlahové vykurovanie, kde rozvody boli realizované plast-hliníkovými rozvodnými systémami, mosadznými rozdeľovačmi a bol osadený filter mechanických nečistôt. Príčinou vzniku nečistôt bol nízky teplotný spád, podľa slov majiteľa 30/20 °C. Jednalo sa o nízkoenergetický dom s tepelnou izoláciou obvodových múrov 24 cm. Tento teplotný spád zabezpečil ideálne podmienky pre tvorbu baktérií a rias. Čistenie trvalo približne 6 hodín.

 

Čistenie podlahového kúrenia, plynový kondenzačný kotol

Príklad tohto rozvodu ÚK uvádzame ako svetlú výnimku. Prvýkrát bolo siahnuté na rozvod ÚK (mimo výmeny kotla) po 17 rokoch. Systém bol spracovaný zo sieťovaného polyetylénu, mosadzných rozdeľovačov, boli osadené filtre a na začiatku prevádzky bol systém naplnený upravenou vodou.

preplach1

Samozrejme aj v tomto systéme sa nachádzali nečistoty, tzv. inkrusty a zafarbená voda, avšak po takom dlhom časovom období to nie je ničím výnimočným. Systém po vyčistení na základe rozhovoru s majiteľmi vykazoval zvýšenú efektivitu najmä na dlhších okruhoch a väčších miestnostiach. Preplach systému trval približne 8 hodín.

preplach2

Čistenie podlahového kúrenia, plynový kondenzačný kotol

Na obrázku sú znázornené ukážky z čistenia podlahového vykurovania. Systém ÚK bol absolútne nevhodne navrhnutý a skonštruovaný po stránke inštalačnej. Rozvody boli realizované zo všetkých, v danú dobu prístupných materiálov na trhu. PPR, mosadz, meď, plast-hliník, pozinkované rúry, čierne rúry, lepený plast. Táto kombinácia spôsobila čas čistenia rozvodu približne 21 hodín.

preplach3

Zmeny na efektivite systému ÚK bolo možné pozorovať hneď po prečistení a zakonzervovaní chemickým prípravkom zn. Rems. Na prívodnom aj vratnom potrubí boli osadené teplotné senzory, ktoré zaznamenali zvýšenie teploty na spätnom potrubí v rozmedzí o 4 – 6 °C oproti stavu pred čistením. Systém bol v prevádzke približne 9 rokov.

preplach4

Čistenie radiátorového kúrenia, krbové kachle

Na obrázku sú znázornené ukážky z čistenia ÚK. Zdrojom tepla sú krbové kachle o výkone 8 kW, rozvod je realizovaný z PPR potrubia, pozinkovaných komponentov a boli použité panelové radiátory.

preplach5

preplach6

Systém bol v prevádzke približne 8 rokov. Problémom bolo znečistenie mechanickými nečistotami, ktoré boli do systému vnášané dôsledkom otvorenej expanznej nádoby, výmenníka krbových kachlí, kombináciou pridávaného média spolu s nemrznúcou látkou. Približný čas čistenia bol 8 hodín a z doterajších skúsenosti bolo vyplavené najväčšie množstvo mechanických a biologických znečistení v pomere s objemom vykurovacej sústavy. Obsahovala len 4 ks vykurovacích telies.

 

Čistenie podlahového kúrenia, plynový kotol

Na obrázkoch je znázornený systém ÚK, ktorý bol v prevádzke približne 12 rokov. Jednalo sa o kombináciu materiálov, ne­osa­denie kúrenárskych filtrov, znečistenú prívodnú vodu ako aj o nevhodne zvolenú kombináciu rozdeľovačov pre podlahové a radiátorové kúrenie. Výsledok znečistenia je zaznamenaný na nasledovných fotografiách.

preplach7

preplach8

Pri tomto systéme bol aplikovaný preplach, ktorý trval približne 10 hodín. Po prepláchnutí systému sa podľa slov majiteľa nehnuteľnosti zvýšil teplotný komfort, zlepšil sa prietok a znížila sa hlučnosť kotla a čerpadla.

Všetky spomínané čistenia sú vykonávané strojným vybavením Rems Multipush od spoločnosti Rems GmbH.

Zdroj: https://www.wilseko.sk/