Tlakové čistenie ÚK – Preplachovanie

Tlakové čistenie ÚK – Preplachovanie

… označuje (v kúrenárskom odvetví už niekoľko rokov) proces, pri ktorom je vykurovací systém nútene vyčistený použitím vody pri vysokej rýchlosti, ale nízkom tlaku, tak, aby nedochádzalo k fyzickému poškodeniu systému.

Proces môže byť ešte účinnejší pridaním výkonného čističa a aktivačného činiteľa. Od KAMCA sú to napríklad FX2 a HYPER-FLUSH.

Cieľom je obnova systému, ktorý má problémy s cirkuláciou a hlučnosťou kotla (spôsobené kalom a vrstvami korózie) na optimálny výkon. Preplachovaním sa tieto usadeniny odstránia a tým aj problémy, ktoré spôsobujú. Kliknutím na diagram (vpravo), si môžete stiahnuť dokument v PDF formáte v ktorom sú znázornené príznaky, ktoré môžu  naznačovať, že je potrebné prepláchnutie systému.

Preplachovanie v kombinácii s čističom SYSTEM PRE-CLEAN, je navyše skvelý spôsob čistenia nových vykurovacích systémov ešte pred uvedením do prevádzky, aby sa odstránilo prebytočné tavidlo, piliny a iné nečistoty ako maz a olej používaný pri výrobe komponentov a súčiastok voči korózii pred ich použitím.

Existujúce nečistoty sú často zmobilizované zmenami v systéme, napríklad zvýšením účinnosti po inštalácii nového kotla. Následne sa môžu hromadiť vo výmenníku tepla, čo spôsobuje hlučnú prevádzku, zníženie účinnosti a v extrémnych prípadoch zlyhanie kotla. Vysoká účinnosť a kompaktnosť moderných kotlov, ktoré sú vyvíjané k minimalizácii nákladov na energie a znečistenie, znamená to, že sú náchylnejšie na problémy spôsobené nečistotami v systémovej vode.

Proces preplachovania CLEARFLOW®

Proces preplachovania CLEARFLOW je univerzálny, ľahko použiteľný a vysoko efektívny spôsob preplachovania vykurovacích systémov. Využitím preplachovacích čerpadiel CLEARFLOW, možno vykurovacie systémy zbaviť kalu, vodného kameňa a koróznych vrstiev s minimálnou potrebou demontáže a narušenia systému.

Ako to funguje?

Preplachovacie čerpadlo CLEARFLOW sa jednoducho pripojí do vykurovacieho systému, a to buď cez štandardné obehové čerpadlo pomocou adaptéru, cez konce jedného radiátora, alebo kdekoľvek kde je to najjednoduchšie realizovateľné. Silný prietok, v kombinácii s rýchlim prepínačom spätného chodu, spôsobí uvoľnenie a pohyb nánosov nečistôt a korózie, ktoré odolávajú tradičným metódam čistenia systému.

Ako náhle sú nánosy korózie a kalu uvoľnené a dané do pohybu, tlačením čistej vody do vykurovacieho systému sa vytlačí týmito nečistotami kontaminovaná voda cez vypúšťací ventil zo systému do odpadu. Počas procesu CLEARFLOW, sú radiátory preplachované individuálne, bez potreby ich odstránenia alebo odpojenia zo systému tým, že sa plný výstupný výkon čerpadla privedie na každý radiátor samostatne.

Na konci procesu preplachovania, je v systéme čistá voda a jeho uvedenie do normálnej prevádzky trvá iba niekoľko minút.

Prepláchnutie systému nenapraví jeho nesprávny návrh alebo mechanické závady, ktoré by mali byť opravené, ale v mnohých prípadoch odstráni problémy spôsobené týmito závadami.

Zdroj: http://www.kamco-products.sk/cistenie