Logatherm WPLS 8.2 Comfort

Tepelné čerpadlo Buderus Logatherm kúrenie aj chladenie, modulácia výkonu 2-8kW, prevedenie split, obsahuje integrovanú 3 stupňovú elektrickú špirálu.

Zaslať cenovú ponuku

Základné údaje:
     
Tepelné čerpadlo prevedenie   vzduch voda
Výkon  kW 7.00
Modulácia výkonu kW 2-8
Optimalizované číslo COP až   5.71
Energetická účinnosť vykurovania pri teplote výstupu 55°C   57.00
Maximálna teplota výstupu °C A++
Hladina akustického tlaku v interiéri LWA dB 37.00
Hladina akustického tlaku v exteriéri LWA dB 65.00
Prevedenie   Split – s vonkajšou jednotkou
Elektrická špirála kW integrovanú 3 stupňovú elektrickú špirálu 3,6,9kW
Chladenie   áno
Ďalší zdroj tepla   nie
Hmotnosť kg 60.00
Chladivo    R410A
Rozmery  V x Š x H mm 834x950x330

 

Popis:    
     

 • Vysoko výkonný a úsporný rotačný kompresor
 • Kompresor riadený invertorovou technológiou regulovateľný výkon podľa aktuálnej potreby v 20 krokoch
 • Výhrevný faktor COP až 3,6 pri A2/W35 podľa EN 14511 pri 60 % invertora
 • Možnosť doplnenia o IP modul KM200 – ovládanie pomocou smart zariadenia a volne dostupnej aplikácie Easy Control
 • Integrovaná regulácia HMC300 EMS plus, 10 litrová expanzná nádoba v prevedení WPLS.2 Comfort, 14 litrová expanzná nádoba u prevedení T190
 • Integrovaný zásobník TV z ušľachtilej nerezovej ocele s objemom 190 l u prevedenia WPLS.2 T190
 • Integrovaný elektrický kotol 3/6/9 kW prevedenie u WPLS.2 Comfort a WPLS.2 T190 alebo integrovaná trojcestná zmiešavacia armatúra prevedenie u WPLS.2 Light
 • Možnosť chladenia
 • Tepelné čerpadlo Logatherm WPLS je zariadenie pozostávajúce z vonkajšej a vnútornej jednotky.
 • Prostredníct­vom ventilátora nainštalovaného vo vnútri zariadenia sa nasáva čerstvý vzduch, ktorého teplota sa zvyšuje v okruhu s chladiacim médiom a odovzdáva sa kompakt­nými potrubiami s chladiaci médiom do vnútornej jednotky
 • Vonkajšia jednotka sa nachádza mimo budovy
 • Vnútorná jednotka potom spoľahlivo poskytne vyrobené teplo pre vykurovanie a ohrev teplej vody
 • Tepelné čerpadlo pri tom plynule prispôsobuje svoj výkon skutočnej potrebe tepla

 

Funkcia:    
     

Tepelné čerpadlá WPLS.2 fungujú podľa osvedčeného a spoľahlivého "princípu chladničky". Chladnička odoberá chladiacim sa potravinám teplo a na zadnej strane chladničky ho odovzdáva do miestnosti. Tepelné čerpadlo odoberá teplo prostrediu a odovzdáva ho vykurovaciemu zariadeniu.

Vykurovací úžitok vyplýva z toho, že teplo prúdi vždy zo "zdroja tepla" k "tepelnému prázdnu" z teplého do studeného, takisto ako aj rieka prúdi stále dolu údolím z "prameňa" do "ústia". Tepelné čerpadlo využíva ako aj chladnička prirodzený smer toku z tepla do chladu v uzatvorenom okruhu chladiaceho prostriedku prostredníctvom výparníka, kompresora, kondenzátora a expanzného ventilu. Tepelné čerpadlo "pumpuje" pritom teplo z okolia na vyššiu, pre vykurovanie využiteľnú teplotnú úroveň.
Návod na obsluhu Návod na montáž

Menovitý tepelný výkon
     
priemerné klimatické podmienky  kW 6.00
chladnejšie klimatické podmienky     kW 6.00
teplejšie klimatické podmienky  kW 7.00
využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky  kW 7.00
využívanie nízkej teploty, chladnejšie klimatické podmienky  kW 7.00
využívanie nízkej teploty, teplejšie klimatické podmienky  kW 7.00

 

Energetická účinnosť vykurovania priestoru v závislosti od ročného obdobia
     
priemerné klimatické podmienky ηS % 125.00
chladnejšie klimatické podmienky ηS % 106.00
teplejšie klimatické podmienky ηS % 148.00
využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky ηS % 150.00
využívanie nízkej teploty, chladnejšie klimatické podmienky ηS % 118.00
využívanie nízkej teploty, teplejšie klimatické podmienky ηS % 169.00
Trieda energetickej účinnosti % A++
Trieda energetickej účinnosti využívanie nízkej teploty % A++

 

Výkon v režime vykurovacej prevádzky s čiastočnou záťažou pri priestorovej teplote 20 °C a vonkaješej teplote Tj
     
Tj = – 7 °C priemerné klimatické podmienky Pdh kW 5.30
Tj = – 7 °C využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky Pdh kW 6.40
Tj = + 2 °C priemerné klimatické podmienky Pdh kW 3.20
Tj = + 2 °C využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky Pdh kW 3.90
Tj = + 7 °C priemerné klimatické podmienky Pdh kW 3.60
Tj = + 7 °C využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky Pdh kW 3.60
Tj = + 12 °C priemerné klimatické podmienky Pdh kW 3.60
Tj = + 12 °C využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky Pdh kW 3.60
Tj = Bivalentná teplota priemerné klimatické podmienky Pdh kW 6.00
Tj = Bivalentná teplota využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky Pdh kW 7.20
Tj = Hraničná hodnota prevádzkovej teploty Pdh kW 4.90
Tj = Hraničná hodnota prevádzkovej teploty využívanie nízkej teploty Pdh kW 5.70
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: Tj = – 15 °C ak TOL < – 20 °C Pdh kW 4.90
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: Tj = – 15 °C ak TOL < – 20 °C využívanie nízkej teploty Pdh kW 5.70
Bivalentná teplota priemerné klimatické podmienky T biv kW -10.00
Bivalentná teplota teplejšie klimatické podmienky T biv kW 2.00
Bivalentná teplota využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky T biv kW -10.00
Súčiniteľ straty účinnosti Tj = – 7 °C Cdh kW 9.00

 


Uvádzaný koeficient výkonu alebo koeficient výhrevnosti pri čiastočnej záťaži v prípade priestorovej teploty 20 °C a vonkajšej teploty Tj
     
Tj = – 7 °C COPd   2.11
Tj = – 7 °C (využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky) COPd   2.65
Tj = + 2 °C (priemerné klimatické podmienky) COPd   3.10
Tj = + 2 °C (využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky) COPd   3.61
Tj = + 7 °C (priemerné klimatické podmienky) COPd   4.70
Tj = + 7 °C (využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky) COPd   5.71
Tj = + 12 °C (priemerné klimatické podmienky) COPd   5.00
Tj = + 12 °C (využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky) COPd   5.71
Tj = Bivalentná teplota (priemerné klimatické podmienky) COPd   1.90
Tj = Bivalentná teplota (využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky) COPd   2.51
Tj = Hraničná hodnota prevádzkovej teploty COPd   2.00
Tj = Hraničná hodnota prevádzkovej teploty (využívanie nízkej teploty) COPd   2.41
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: Tj = – 15 °C (ak TOL < – 20 °C) COPd   2.00
V prípade tepelného čerpadla vzduch – voda: Tj = – 15 °C (ak TOL < – 20 °C) (nízkoteplotná aplikácia) COPd   2.41
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: Hraničná hodnota prevádzkovej teploty TOL °C -15.00
COPN štandardné menovité podmienky EN 14511 (vysoká teplota)   2.72
Hraničná hodnota prevádzkovej teploty vykurovacej vody WTOL °C 57.00

 

Spotreba elektrického prúdu v iných prevádzkových režimoch ako v stave prevádzky
     
Stav Vyp P OFF kW 0.01
Regulátor teploty Vyp P TO kW 0.05
V stave prevádzkovej pohotovosti P SB kW 0.01
Stav prevádzky s ohrevom krytu kľuky P CK kW 0.10

 

Prídavný kotol
     
Menovitý tepelný výkon Psup kW 0.00
Menovitý tepelný výkon (využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky) Psup kW 0.00
Druh prívodu energie   Elektro

 

Iné údaje
     
Riadenie výkonu   nastaviteľné
Hladina akustického tlaku v interiéri LWA dB 37.00
Hladina akustického tlaku v exteriéri LWA dB 65.00
Ročná spotreba energie QHE kW 3890.00
Ročná spotreba energie (chladnejšie klimatické podmienky) QHE kW 5413.00
Ročná spotreba energie (teplejšie klimatické podmienky) QHE kW 2473.00
Ročná spotreba energie (využívanie nízkej teploty, priemerné klimatické podmienky) QHE kW 3879.00
Ročná spotreba energie (využívanie nízkej teploty, chladnejšie klimatické podmienky) QHE kW 5729.00
Ročná spotreba energie (využívanie nízkej teploty, teplejšie klimatické podmienky) QHE kW 2169.00
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: Menovitý prietok vzduchu, vonku m³/h 3600.00
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: Menovitý prietok vzduchu, vonku (využívanie nízkej teploty) m³/h 3600.00
Dodávka – Montáž
Ak potrebujete zariadenie namontovať, dohodnite si s nami bezplatnú obhliadku a my vám spracujeme kvalifikovanú cenovú ponuku.
Vykurovací systém vám namontujeme so zreteľom na dodržanie STN EN noriem a projekčných podkladov. Pri realizácií budeme klásť dôraz na funkčnosť aj na estetiku.
Na realizáciu použijeme materiály a zariadenia renomovaných značiek s dlhoročnou tradíciou a overenou kvalitou. Buderus, Viessmann, Junkers, Grundfos, Wilo a pod.
Kvalitná montáž spolu s pravidelnou údržbou je základom dlhodobej životnosti a energetickej úspornosti systému.
Naša filozofia je komplexnosť
• návrh riešenia
• realizácia
• uvedenie do prevádzky
• záručný a pozáručný servis
Uvedenie kotla do prevádzky
Moderné vykurovacie zariadenia si vyžadujú, aby ich po namontovaní uviedol do prevádzky autorizovaný technik. To je aj podmienkou výrobcu pre platnosť záruky. Zariadenie zakúpené a namontované našou spoločnosťou uvedie do prevádzky náš technik, vystaví vám protokol a potvrdí záručný list. Zaškolí vás na obsluhu zariadenia.
Technická podpora
Obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, my vám poskytneme informácie, vysvetlíme ako zariadenia fungujú, nájdeme najvhodnejšie riešenie z pohľadu cena-výkon-kvalita.

• určíme tepelnú stratu objektu
• navrhneme riešenie, ktoré ušetrí náklady
• navrhneme optimálny vykurovací systém
• navrhneme optimálny solárny systém
• navrhneme objem zásobníka na teplú úžitkovú vodu
• pomôžeme vám pri výbere vhodného kotla
• pomôžeme vám pri výbere vhodného tepelného čerpadla

Servis plynových kotlov a elektronických zariadení
Na všetky zariadenia, ktoré boli zakúpené u nás a uvedené do prevádzky naším servisným technikom, vykonávame záručný aj pozáručný servis. Ak potrebujete servis hotline: 0903-408 193 e-mail: info@vokuplyn.sk