Uvedenie do prevádzky

Zariadenia u nás zakúpené a zároveň nainštalované uvedie náš autorizovaný servisný technik do prevádzky zdarma.

Podrobné informácie Vám poskytneme na našom hotline: 0948-204443 alebo emailom: info@vokuplyn.sk.