Kontakt

Firma        :  VO-KU-PLYN, s.r.o.

Konateľ    :  Mgr. Martin Dubovský

E-mail       :  info@vokuplyn.sk

HotLine     :  +421 903/ 408 193

Adresa     :  Lovinského 11, 811 04 Bratislava

iČO             : 31386806

DIČ             : 2020354259

DIČ-SK      : SK2020354259

Dátum vzniku : 16.01.1995