TEPELNÉ ČERPADLÁ

PRINCÍP FUNGOVANIA TEPELNÝCH ČERPADIEL

Súčasný stav životného prostredia a znižovanie zásob primárnych zdrojov energie nás núti zamyslieť sa nad využívaním obnovitelných zdrojov energií. Jednou z obnovitelných zdrojov energií je nízkoteplotná energia, ktorá sa nachádza naakumulovaná zo Slnka priamo v našom okolí a to v okolitom vzduchu, vode (povrchovej aj podzemnej), alebo v zemi. Na efektívne využívanie nízkoteplotnej energie nám slúži tepelné čerpadlo, ktoré prečerpáva nízkoteplotnú energiu na vyššiu teplotnú úroveň.

TEPELNÉ ČERPADLÁ I.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda WPLS

Tepelné čerpadlá WPLS.. B/E fungujú podľa osvedčeného a spoľahlivého “princípu chladničky”. Chladnička odoberá chladiacim sa potravinám teplo a na zadnej strane chladničky ho odovzdáva do miestnosti. Tepelné čerpadlo odoberá teplo prostrediu a odovzdáva ho vykurovaciemu zariadeniu.