ÚPRAVA VODY

Skúsenosti s preplachom kúrenia

 V horúcich letných dňoch sa extrémne rýchlo zabúda na problémy spojené so zimnými mesiacmi.

Fyzikálna úprava vody

Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., TUKE Košice

V súlade s implementáciou európskych noriem sa dostala aj na Slovensko norma STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov.

Hliník v teplovodných vykurovacích zariadeniach...

Hliník a zliatiny hliníka sa používajú stále viac pre ich vynikajúcu tepelnú vodivosť v teplovodných vykurovacích systémoch. Napríklad voči ušľachtilým oceliam dosahujú viac ako 10-násobne lepší prenos tepla. Pretože ale hliník nie je celkom ušľachtilý kov, úprave vody treba venovať mimoriadnu pozornosť.

 

Hliník v teplovodných vykurovacích zariadeniach...

Čo treba dodržiavať pri úprave vody

Hliník a zliatiny hliníka sa používajú stále viac pre ich vynikajúcu tepelnú vodivosť v teplovodných vykurovacích systémoch. Napríklad voči ušľachtilým oceliam dosahujú viac ako 10-násobne lepší prenos tepla (obr. 2).

Hľadanie poškodených rozvodov vykurovacej vody

Presné určenie miesta úniku vody z rozvodu vykurovania je základom pre cielenú opravu bez nutnosti poškodenia väčších oblastí stien či podláh. Lokálna oprava ušetrí čas, peniaze a pohodlie majiteľov nehnuteľnosti. Pre zákazníka je nemenej významné i obmedzenie tejto stresovej situácie na najmenšiu možnú mieru, zvlášť pokiaľ k poruche došlo v interiéri.

Ako obmedziť koróziu v kovových...

V súčasnosti vo zvýšenej miere korodujú distribučné systémy ohriatej pitnej vody, a to už niekoľko rokov od ich realizácie. Požadovaná životnosť vodovodného potrubia je pritom podľa STN EN 806-2 až 50 rokov.

Zdroj výrazných energetických úspor

V energetických zariadeniach v priemysle aj pre domácnosť sa uplatňuje trvale a výraznejšie tendencia:

Rozdiely vo výmenníkoch kondenzačných kotlov

Základná časť kondenzačného kotla je výmenník spaliny – vykurovacia voda. Každý výrobca rieši túto časť kotla iným spôsobom, no nie všetci pri technickom riešení siahajú po tom najlepšom. Dôvodom je celková cena kotla a ďalšie individuálne odlišnosti jednotlivých krajín. Aby ste sa lepšie orientovali pri výbere kondenzačného kotla, uvádzame základné fakty o výmenníkoch kotlov.

Pozor na tvrdú vodu!

Tvrdá voda, ktorá je na väčšine územia Slovenska, je tichý zlodej – nenápadne kradne peniaze z rodinného rozpočtu…

Ako škodí

Tvrdosť vody je zapríčinená iónmi horčíka a vápnika, ktoré obohacujú pitnú vodu v pôde. Tvrdá voda je dôvodom tvorby vodného kameňa, ktorý znižuje životnosť domácich spotrebičov. Jeho nánosy znižujú účinnosť väčšiny energetických zariadení napojených  na tvrdú vodu.

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Môžete vidieť rovno dve mapy tvrdosti vody. Prvá je trošku presnejšia a tvrdosť vody je uvedená v jednotkách mmol/l. My častejšie používame v praxi jednoduchšie nemecké stupne, tzv. ºdH, ktoré používa aj mapa nižšie.

1 mmol/l = 5.6077 ºdH
1 °dH = 0,18 mmol/l 

Môžeme si všimnúť, že voda v našom hlavnom meste, v Bratislave dosahuje naozaj značnú tvrdosť a preto takmer každá rodina má problémy s vodným kameňom. Keď sa pozrieme napríklad na tvrdosť vody v Košiciach, tá dosahuje približne polovicu hodnôt hlavného mesta.