Čistenie – preplach a úprava ústredného kúrenia

ČÍM SA ZAOBERÁME?

Realizujeme prepláchnutie a čistenie systémov ústredného kúrenia v domoch,  bytoch administratívnych objektoch, bytových domov s centrálnym systémom ÚK.
to zahŕňa
prepláchnutie ÚK systému prúdom vody
mechanické a chemické čistenie systému ÚK, zariadeniami Kamco, Rems Multi – Push
 mechanické a chemické čistenie systému ÚK produktami Fernox, Sentinel
 mechanické a chemické čistenie výmenníkov kotlov a doskových výmenníkov
 úpravou vody v kurenárskom systéme
mechanické a chemické čistenie všetkých komponentov rozvodov vody a kúrenia

KEDY NÁS BUDETE POTREBOVAŤ?

 znížený výkon:
kúrenia v radiátoroch
 podlahovom kúrení
 konvektoroch
 znížený prenosu tepla v rozvodoch ÚK
zanesenie doskového výmenníka ÚK alebo TÚV
zanesenie výmenníka kotla
 poškodenie obehového čerpadla ÚK
 poškodenie trojcestného ventilu TÚV
poškodenie hydraulických regulačných prvkov
hluk v systéme rozvodov ÚK
 kavitácia v systéme ÚK
 kolísanie tlaku v systéme ÚK
zlá kvalita vody v kurenárskom systéme
Problém je v kvalite vody a v druhu použitých materiálov v systéme ÚK.

KDE JE PROBLÉM?

VODA: 
 vo vode sa vytvárajú baktérie a mikróby       
vo vode sa vytvárajú magnetické a nemagnetické kaly
voda spôsobuje hrdzu v ÚK systémoch
vo vode sa tvoria riasy
tvorí sa vodný kameň
 voda môže mať vysokú alebo príliš nízku vodivosť
voda môže mať  vysoké alebo nízke PH
voda môže mať  vysokú alebo nízku TVRDOSŤ
voda môže zapáchať alebo byť spenená
MATERIÁL  ROZVODOV
nevhodná kombinácia materiálov systému ÚK
nevhodné materiály napr: PPR