KOTLY

AKÝ KOTOL VYBRAŤ?

Informatívny výber na základe kritérií:

  1. Výber výkonu kotla podľa plochy resp. objemu vykurovaného priestoru
  2. Výber druhu kotla podľa prevládajúceho režimu kúrenia
  3. Výber druhu kotla podľa priestorových možností inštalácie
  4. Výber druhu kotla podľa spôsobu odvodu spalín
  5. Výber regulátora podľa počtu vykurovacích okruhov a druhu kotla
  6. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb
  7. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb
  8. Prehľad typov a výkonov kotlov pre rodinné domy, byty a etážové kúrenie
  9. Výber typu a výkonu zásobníka podľa množstva ohrievanej vody, požiadaviek na čas ohrevu a výkon

EKVITERMICKÁ KRIVKA II.

Ekvitermická regulácia s adaptívnou korekciou na referenčnú teplotu

Pri použití ekvitermickej regulácie s korekciou na referenčnú teplotu sa požadovaná teplota vo vykurovaných priestoroch pri prechode z útlmového do komfortného režimu dosiahne po určitom čase danom zotrvačnosťou sústavy a výkonom zdroja tepla. Skrátenie doby regulácie je riešené zvýšením zosilnenia regulátora, čo však môže mať za následok zväčšenie preregulovania v sústave. Tento problém bol riešený doplnením algoritmov o prvky adaptivity, a to adaptivitou na predstih prechodu z útlmu na vykurovanie a adaptivitou na korekciu ekvitermickej krivky.

EKVITERMICKÁ KRIVKA I.

Používa sa v prevažnej miere vo vykurovacích systémoch, pričom má za úlohu zabezpečiť komfort vo vykurovanom priestore v závislosti na teplote okolia. Teplota vykurovacej vody sa teda mení v závislosti na vonkajšej teplote. Pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody sa zníži.

KONDENZAČNÉ KOTLY II.

Kondenzační kotel pro každého

Autor: Ing. Vladimír Valenta

Jaké úspory plynu dosáhneme při použití kondenzačních kotlů?

Ihned v úvodu je možno sdělit, že vlivem podstaně vyšších účinností kondenzačních kotlů oproti kotlům ostatních konstrukcí se dosahují úspory plynu ve výši 10 až 15 %, často i více. Tyto údaje budou upřesněny v dalším výkladu.

KONDENZAČNÉ KOTLY I.

Čo je to vlastne kondenzačný kotol?

Oproti ostatným kotlom s klasickým spaľovaním dokáže zúžitkovať i časť tepla, ktoré pri klasickom spaľovaní odchádza spalinami cez komín. V porovnaní s tradičnými vykurovacími kotlami s nízkymi teplotami šetrí kondenzačná technika až do 14% nákladov na vykurovanie. V porovnaní so starými zariadeniami dokonca výrazne viac: až do 30%. Tiež dokáže plynule meniť veľkosť plameňa horáka podľa tepelnej požiadavky už od 18% výkonu, čím ešte viac šetrí náklady za vykurovanie.

VÝMENA KOTLA

Pri rozhodovaní o výmene kotla za nový treba zvažovať viacero hľadísk, aby ste zbytočne neprišli o peniaze. V prvom rade je to technický stav pôvodného kotla a s tým súvisiace náklady na jeho opravy.