ČISTENIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Fyzikálna úprava vody

Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., TUKE Košice

V súlade s implementáciou európskych noriem sa dostala aj na Slovensko norma STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov.

Všeobecné zásady úpravy vody

 Pri navrhovaní úpravy vody prístrojmi EZV by ste mali mať na pamäti niekoľko nasledujúcich všeobecných zásad, ktoré platia rovnako pre rôzne systémy:

  • pre spôsob úpravy, ktorý používajú aj prístroje EZV je výhodnejšie, ak rýchlosť pohybu častíc upravovanej vody je v mieste úpravy vyššia t.j. ak to ostatné okolnosti dovolia je vhodné zredukovať priemer potrubia v mieste úpravy

Úprava vody

Úprava vody pre malé teplovodné vykurovacie sústavy – Informácie

Z prevádzkových skúseností je známe, že na hospodárnosť a spoľahlivosť teplovodných vykurovacích sústav má významný vplyv kvalita obehovej vody. V novších sústavách to platí dvojnásobne, nakoľko sú priemery potrubí oveľa menšie ako boli v starších systémoch, kde bol aj dostatočný priestor pre sedimentáciu kalov a nánosy inkrustov vplývali na prietok teplonosného média iba minimálne. Obdobne je to s vykurovacími telesami a výmenníkmi kotlov, ktoré sú v dnešnej dobe menších rozmerov a problémy im spôsobuje aj menšie množstvo kalov a inkrustov. Rovnako chúlostivé sú aj tenké potrubia podlahového vykurovania, termostatické ventily, zmiešavacie ventily a ďalšie prvky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou moderných vykurovacích sústav.

Ako v domácnosti znížiť spotrebu...

 Čo vplýva na spotrebu tepla

 

Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazí i finančne náročnejšie opatrenia. Poradíme vám, ako vopred zistiť, či sa vám investícia oplatí, aby ste si mohli na základe toho stanoviť priority.

Ekonomicky najmenej náročné opatrenia sú spojené so zmenou správania v domácnosti. Každý môže začať napríklad tým, že si správne nastaví izbovú teplotu a bude hospodárnejšie využívať teplú vodu. Je viacero spôsobov, ako usporiť bez veľkých investícií a obmedzenia komfortu.

Výraznejšie zníženie nákladov na teplo možno dosiahnuť až po rekonštrukcii budov a vykurovacích systémov. V našich klimatických podmienkach je potrebné vykurovať domy najmenej štyri až päť mesiacov v roku, v horských oblastiach nezriedka šesť až osem mesiacov.

Tlakové čistenie ÚK – Preplachovanie

Tlakové čistenie ÚK – Preplachovanie

… označuje (v kúrenárskom odvetví už niekoľko rokov) proces, pri ktorom je vykurovací systém nútene vyčistený použitím vody pri vysokej rýchlosti, ale nízkom tlaku, tak, aby nedochádzalo k fyzickému poškodeniu systému.

Proces môže byť ešte účinnejší pridaním výkonného čističa a aktivačného činiteľa. Od KAMCA sú to napríklad FX2 a HYPER-FLUSH.

Znižovanie spotreby energií

Znižovanie spotreby energií vďaka chemickému čisteniu

Chemické čistenie má v Českej republike viac než 30-ročnú tradíciu a je neoddeliteľnou súčasťou servisných služieb každej teplárne a elektrárne, pretože je jednoduchým, rýchlym a efektívnym spôsobom údržby tepelných výmenníkov. Bez pravidelného čistenia by teplá alebo vykurovacia voda nedosahovala správne parametre, čo by malo negatívny vplyv na vykurovanie a teplú vodu používanú u konečných spotrebiteľov. Táto problematika sa týka nielen výmenníkov, ale všetkých komponentov teplovodných sústav, ktorých úžitkové vlastnosti a životnosť sú negatívne ovplyvnené minerálnymi usadeninami – radiátory, stúpačky, ležaté rozvody, bojlery, plynové kachle, prietokové ohrievače a kotly. Varovnými signálmi sú šupinky alebo drobné kryštáliky, ktoré nájdete v sitku vodovodných batérií; vodný kameň na špirále varnej kanvice. Inkrusty v tejto forme sú zaručene známe v každej domácnosti. Ale akým spôsobom sa to prejavuje vo vykurovacom systéme, teda v spomenutých radiátoroch a rozvodoch?

Čistenie UK

Znížte spotrebu paliva a šetrite peniaze za účty.

Spoločnosť MAROX Vám prináša ďalšiu službu v oblasti efektívneho vykurovania, služba preplachovanie zahŕňa kompletné mechanicko – chemické vyčistenie a následne ošetrenie systému UK vyškoleným personálom. 

 


Čistenie vykurovacích systémov

Prečo preplachovanie (čistenie) ?


  • Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
  • Predĺži životnosť kotla
  • Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
  • Zníži spotrebu paliva a tým aj náklady na vykurovanie
  • Pri inštalácii nového kotla k existujúcemu systému ústredného kúrenia sa odporúča odstránenie nečistôt cirkulačným systémom, v opačnom prípade sa môžu tieto nečistoty naakumulovať,  čo by mohlo viesť k zastaveniu systému.

IPS - Iónový polarizačný systém

Bežným problémom  domácností je vodný kameň. IPS rieši tieto problémy. Pomáha odstrániť usadeniny v rozvodoch, zariadeniach i spotrebičoch a zabráni tvorbe nového vodného kameňa.

Technický popis                                     

IPS – Iónový polarizačný systém je zložený z prietokového telesa so vstupným a výstupným otvorom. V telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Každá je z iného elektricky vodivého materiálu.

Radiátorové vykurovanie

Keď začínate s modernizáciou či rekonštrukciou vášho domu či bytu a s tým spojenou výmenou vykurovacieho systému, určite budete potrebovať kvalitné vykurovacie telesá. Väčšinou bývajú umiestnené na viditeľných miestach a dotvárajú tak celkovú optiku i vzhľad miestností. Vykurovacie telesá BUDERUS Logatrend sa vyznačujú nielen svojou eleganciou ale aj technickou prepracovanosťou a nadčasovým dizajnom. Popri svojich optických prednostiach predstavujú i skutočne inovatívne technické riešenie, či už sa rozhodnete pre typ K/VK-Plan s hladkým povrchom alebo pre typ K/VK-Profil s profilovaným povrchom.