SOLÁRNE PANELY

DRUHY SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

 

Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré zachytáva slnečné žiarenie a premieňa ho na teplo. Spravidla sa to deje tak, že slnečné žiarenie dopadá na plochu kolektora, tu sa zachytí -> prijaté teplo je odovzdané teplonosnej kvapaline

RADY A OTÁZKY K SOLÁRNYM...

Rady pre začiatočníkov:

Ak sa budete riadiť nasledovnými radami pri rozhodovaní o inštalácii solárneho systému, určite budete mať reálnejšie predstavy ohľadom výkonu a ekonomickej návratnosti solárneho systému.

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY SOLÁRNEJ...

K modernému bývaniu dnes patrí pohodlné zariadenie a takisto účinné vykurovanie,  ktoré zároveň šetrí životné prostredie. Solárne zariadenia zachytávajú slnečné svetlo a umožňujú, aby bolo pre nás užitočným. Vďaka solárnym zariadeniam si prinášame slnko priamo do kúpeľne a do obývacích priestorov. Sprchovanie, kúpanie a vykurovanie sú zabezpečené po celé desaťročia takmer bezplatne. K tomu ešte prispieva aj čisté svedomie, pretože energia pochádza priamo zo slnka. Slnečnej energie máme predsa viac ako dosť.

TYPY SOLÁRNYCH SYSTÉMOV

Solárne systémy rozlišujeme podľa rôznych kritérií. Rozhodujúcu úlohu má pritom finančná náročnosť, doba prevádzky a technická stavba celého systému. Každý solárny systém tvorí solárny kolektor, obehové potrubie s teplonosnou kvapalinou a zásobník teplej vody. K ním sa u zložitejších systémov pridáva obehové čerpadlo, výmenník tepla a regulačná elektronika.

SOLÁRNA MAPA SLOVENSKA

Ako funguje solárny systém


Z pohľadu využívania slnečnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Fotovoltaické články tvoriace fotovoltaické panely slúžia na výrobu elektriny (jednosmerného prúdu). S využitím fotovoltaických článkov v malom rozsahu sa stretávame na každom kroku, či už ide o zariadenia, ktoré vyžadujú na svoju činnosť minimálne množstvo

ÚSPORA ENERGIE

Ceny energií nútia

spotrebiteľov vymýšľať riešenia, ktoré znížia výšku mesačných účtov. Výrobcovia sledujú správanie spotrebiteľov a ich požiadavky a preto sa  čoraz viac zaoberajú využívaním obnoviteľných zdrojov. Tak sa do popredia dostáva bivalentné alebo až trivalentné vykurovanie využívajúce viac zdrojov tepla, ktoré spolu výborne spolupracujú.