Logatherm WPL 4 AR T190 COMFORT

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, výkon 4kW ,190l int. zásobník. Kúrenie aj chladenie. Buderus

Zaslať cenovú ponuku
Základné údaje:
Označenie Jednotka Logatherm WPL 4 AR T190 Comfort
Vnútorná jednotka
Typ tepelného čerpadla Vzduch / Voda
Kúrenie / Chladenie Áno / Áno
Integrovaný zásobník l 190,00
Možnosť pripojiť ďalší zdroj tepla Áno
Elektrická špirála kW Áno / 3-6-9
Maximálny prevádzkový tlak bar 3,00
Expanzná nádoba l 14,00
Typ čerpadla Grundfos UPM2 25-75 PWM
Druh krytia IP X1
Rozmery (Š x H x V) mm 600 × 660 × 1800
Hmotnosť kg 120,00
Vonkajšia jednotka 1-fázová
Vykurovací výkon pri A +2/W35 kW 4,00
Vykurovací výkon pri A +7/W35 kW 5,00
Modulačný rozsah pri A +2/W35 kW 2-4
COP pri A +7°C /W35 40 % výkon striedača 4,88
COP pri A-7°C /W35 100 % výkon striedača 2,89
COP pri A +2°C /W35 60 % výkon striedača 3,98
Chladiaci výkon pri A35/W7 kW 4,12
Hladina akustického výkonu dB(A) 53,00
Hladina akustického výkonu “tichý režim dB(A) 50,00
Maximálna teplota výstupu °C 62,00
Rozmery (Š x V x H) mm 930x1380x440
Hmotnosť kg 67,00
Popis Tepelného čerpadla Vzduch – Voda
Ľahká a kompaktná nosná konštrukcia
Výkonný a úsporný rotačný kompresor od japonského výrobcu
Vysoké výkonové číslo COP 4,1 pri A2/W35 podľa normy DIN-EN 14511
Kompresor ovládaný invertorovou technológiou (výkon je regulovateľný podľa aktuálnej potreby)
Dva elektronické expanzné ventily maximalizujú účinnosť a predlžujú životnosť kompresora
Nové tepelné čerpadlo je vybavené modulačnou vonkajšou jednotkou. Technológia invertora s variabilným nastavením otáčok plynule prispôsobuje výkon tepelného čerpadla k dopytu zo strany vykurovacieho systému. Tým je zaistená vysoká úroveň pohodlia v kombinácii s výnimočnou hospodárnosťou.
Veľmi nízka úroveň hluku 53 dB + prevádzka v tzv. nočnom režime -3 dB
Hermeticky uzatvorený okruh chladiacej kvapaliny -> pri inštalovaní nemusí byť prítomný žiadny technik pre chladiace zariadenia
Integrovaný IP-modul (KM200) -> ovládanie prostredníctvom smart-zariadení a voľne dostupnej aplikácie EasyControl
Integrovaný elektrický kotol 3/6/9 kW (vyhotovenie WPL .. AR Comfort / T190)
Integrovaný zásobník teplej vody z ušľachtilej ocele, s objemom 190 l (len vyhotovenie WPL ..AR T190) – možnosť chladenia
V prípade potreby sa dá Logatherm WPL AR kombinovať napríklad s plynovým alebo olejovým vykurovacím kotlom alebo aj rozšíriť o regeneratívne zdroje energie (fotovoltaika alebo fototermika).
Napriek tomu, že Logatherm WPL AR čerpá energiu zo vzduchu, je schopné uspokojiť Vašu celkovú požiadavku na teplo nákladovo efektívnym a k životnému prostrediu šetrným spôsobom, a to aj pri teplotách tak nízkych ako -20°C. Tepelné čerpadlo môže byť použité aj na aktívne chladenie
Princíp fungovania

Tepelné čerpadlá fungujú podľa osvedčeného a spoľahlivého “princípu chladničky”. Chladnička odoberá chladiacim sa potravinám teplo a na zadnej strane chladničky ho odovzdáva do miestnosti. Tepelné čerpadlo odoberá teplo prostrediu a odovzdáva ho vykurovaciemu zariadeniu. Značný prospech pramení z toho, že teplo prúdi vždy zo “zdroja tepla” k “tepelnému prázdnu” (z teplého do studeného), takisto ako aj rieka prúdi stále dolu údolím (zo “zdroja” do “tepelného prázdna”). Tepelné čerpadlo využíva (ako aj chladnička) prirodzený smer toku z tepla do chladu v uzatvorenom obvode chladiaceho prostriedku prostredníctvom výparníka, kompresora, kondenzátora a expanzného ventilu. Tepelné čerpadlo “pumpuje” pritom teplo z okolia na vyššiu, pre vykurovanie využiteľnú teplotnú úroveň.

Výparník [1] obsahuje tekuté pracovné médium s veľmi nízkym bodom varu (takzvané chladiace médium). Chladiace médium má nižšiu teplotu ako tepelný zdroj (napr. zem, voda, vzduch) a nižší tlak. Teplo prúdi teda z tepelného zdroja na chladiace médium. Chladiace médium sa tým otepľuje nad svoj bod varu, odparuje a je nasávané kompresorom.

Kompresor [2] je napájaný napätím ako aj regulovaný prostredníctvom meniča frekvencie (invertor). Počet otáčok kompresora je tak vždy prispôsobovaný potrebe. Pri štarte kompresora je zabezpečený vysoký rozbehový moment pri nízkom štartovacom prúde. Kompresor stláča odparené (plynné) chladiace médium na vysoký tlak. Tým je plynné chladiace médium ešte teplejšie. Dodatočne je aj hnacia energia kompresora premenená na teplo, ktoré prechádza na chladiace médium. Takto sa stále ďalej zvyšuje teplota chladiaceho média, až je vyššia ako teplota, ktorú potrebuje vykurovacie zariadenie na vykurovanie a ohrev teplej vody. Ak je dosiahnutý určitý tlak a teplota, prúdi chladiace
médium ďalej ku kondenzátoru.

V kondenzátore [3] odovzdáva horúce, plynné chladiace médium teplo, ktoré odobralo z okolia (tepelný zdroj) a z hnacej energie kompresora, na chladnejšie vykurovacie zariadenie (tepelné prázdno). Pritom klesá jeho teplota pod kondenzačný bod a ďalej sa skvapalňuje. Opäť tekuté, ale stále pod vysokým tlakom sa nachádzajúce chladiace médium, prúdi k expanznému ventilu.

Oba elektronicky riadené expanzné ventily [4] sa starajú o to, aby bolo chladiace médium uvoľňované na jeho výstupný tlak predtým ako prúdi znovu späť do výparníka kde opäť prijíma teplo z okolia.

DOKUMENTÁCIA – DOWNLOAD

  • NÁVOD NA OBSLUHU – PDF
  • NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU   – PDF
  • PROJEKČNÉ PODKLADY – PDF
  • ODVOD SPALÍN – PDF
  • PROSPEKT – PDF
  • SCHÉMA ZAPOJENIA – PDF
Vnútorná jednotka T monoenergetický s vežou / TS: monoenergetický s vežou vrátane solárneho IDU W8 T
Elektrické údaje
Elektrické napájanie V 400,00
Odporúčaná veľkosť poistky A 16,00
Elektrický ohrievač po krokoch kW 3/6/9
Vykurovací systém
Prípojka2) Cu 28
Maximálny prevádzkový tlak bar 3,00
Minimálny prevádzkový tlak bar 0,50
Expanzná nádoba l 14,00
Minimálny prietok m3 /h 1,30
Typ čerpadla Grundfos UPM2 25-75
Maximálna teplota výstupu, iba ohrievač °C 85,00
Systém teplej vody
Objem zásobník teplej vody l 190,00
Materiál ušľachtilá oceľ 14521
Plocha výmenníka tepla – kúrenie m 2 1,94
Plocha výmenníka tepla – solár m 2
Voľný výkon pri teplote odberu 42 °C a odbere 20l/min l 225,00
Doba dodatočného ohrevu pri plniacom výkone zásobníka
– 6 kW (s WPL 6 AR) min 99,00
– 8 kW (s WPL 8 AR) min 75,00
– 11 kW (s WPL 11 AR) min 54,00
– 14 kW (s WPL 14 AR) min 43,00
Maximálny prevádzkový tlak im okruhu teplej vody bar 10,00
Všeobecné údaje
Druh krytia IP X1
Rozmery (Š x H x V) mm 600 × 660 × 1800
Hmotnosť kg 120,00
Vonkajšia jednotka 1-fázová WPL 4 AR
Prevádzka vzduch/voda
Vykurovací výkon pri A +2°C/W35 kW 4,00
Vykurovací výkon pri A +7°C/W35 kW 5,00
Modulačný rozsah pri A +2°C/W35 kW 2-4
COP pri A +7°C/W352) 40 % výkon striedača 4,88
COP pri A-7°C/W352) 100 % výkon striedača 2,89
Chladiaci výkon pri A35/W7 kW 4,12
EER pri A35/W7 3,09
Chladiaci výkon pri A35/W18 kW 5,86
EER pri A35/W18 4,23
Údaje o elektrickej časti
Elektrické napájanie 230 V 1N AC 50 Hz
Druh krytia IP X41
Veľkosť poistky pri napájaní tepelného čerpadla priamo z domovej prípojky3) A 10,00
Maximálny príkon kW 2,30
Vykurovací systém
Menovitý prietok m3 /h 1,15
Vnútorný pokles tlaku kPa 9,70
Vzduch a generovanie hluku
Max. výkon motoru ventilátora (menič DC) W 180,00
Maximálne prúdenie vzduchu m3 /h 4500,00
Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m4) dB(A) 40,00
Hladina akustického výkonu4) dB(A) 53,00
Hladina akustického výkonu “tichý režim prevádzky”4) dB(A) 50,00
Max. hladina akustického tlaku vo vzdialenosti in 1 m dB(A) 51,00
Max. hladina akustického výkonu dB(A) 64,00
Všeobecné údaje
Chladiaci prostriedok5) R410A
Množstvo chladiaceho prostriedku kg 1,70
Maximálna teplota výstupu °C 62,00
Rozmery (Š x V x H) mm 930x1380x440
Hmotnosť kg 67,00

 

Komfort 14 – kúrenie s externým bojlerom, regulácia

Komfort Plus 14 – kúrenie s externým bojlerom, regulácia

Komfort Extra 14 – kúrenie so závesným bojlerom, regulácia

SOLÁR R + KOMFORT 14

SOLÁR T + KOMFORT 14

SOLÁR N + KOMFORT 14

  Alternatívy k zostavám – obsah
1 Regulácia
2 Zásobníky na ohrev teplej vody
3 Čerpadlové skupiny
Regulácia
7738110070 Logamatic RC300 EMS-plus
Priestorový modulačný regulátor pre zbernicu EMS-plus. K použitiu ako ovládacia jednotka pre reguláciu teploty vykurovaného zariadenia podľa vonkajšej teploty, alebo ako priestorový regulátor. Výber z 8 štandardných týždenných časových programov, možnosť nastavenia vlastného programu. Program i pre ohrev TV a spínanie cirkulačného čerpadla. Možnosť rozšírenia funkcí pomocou modulu, možnosť až 4 vykurovacích okruhov.
7738110072 Logamatic RC 200 EMS-plus
8 štandardných týždenných časových programov pre jeden tepelný okruh bez zmiešavania (možnosť riadenia podľa vonkajšej teploty) a TV, s integrovaným čidlom teploty v miestnosti, s digitálnym zobrazením teploty, tlačidlá pre voľbu režimu prevádzky, vr. sady pre montáž na stenu
7738110079 Logamatic RC100 EMS-plus
Digitálny regulátor pre riadenie 1 vykurovacieho okruhu kotlovým čerpadlom bez možnosti nastavenia časového programu a prípravy TÚV.
  Zásobníky na ohrev teplej vody
8718540518 Logalux H65W
Zásobníkový ohrievač teplej vody v závesnom prevedení s vysokým trvalým výkonom. Ochrana proti korózii termoglazúrou Buderus DUOCLEAN MKT podľa DIN 4753-3 a zabudovanej magnéziovej anódy. Objem zásobníka: 65 litrov. Inštalačné rozmery výška / šírka / hĺbka: 840/440/370 mm. Hmotnosť kg. Trvalý výkon (studená/ teplá/ vykurovacia voda – 615l/h – 24kW. Max prevádzkový tlak 10 bar.
7736613096 Logalux WU120
Zásobníkový ohrievač teplej vody v stojatom prevedení s vysokým trvalým výkonom. Ochrana proti korózii termoglazúrou Buderus DUOCLEAN MKT podľa DIN 4753-3 a zabudovanej magnéziovej anódy.Objem zásobníka: 120 litrov. Inštalačné rozmery výška/šírka/hĺbka): 951 / 500 / 585 mm. Hmotnosť 52 kg. Trvalý výkon (studená/ teplá/ vykurovacia voda – 590l/h – 24kW Prevádzkový tlak 6 bar..
8718543060 Logalux SU160/5 W
Zásobníkový ohrievač teplej vody v stojatom prevedení s vysokým trvalým výkonom. Ochrana proti korózii termoglazúrou Buderus DUOCLEAN MKT podľa DIN 4753-3 a zabudovanej magnéziovej anódy. Objem zásobníka: 160 litrov. Inštalačné rozmery (priemer/ výška): 556 / 1188 mm. Hmotnosť 98 kg. Trvalý výkon (studená/ teplá/ vykurovacia voda – 10/ 45/ 80 °C): 32,8 kW/ 805 l/h.
  Čerpadlové skupiny
8718599197 DNA HS 25/4 nízka
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu DN25. Obsahuje : čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
8718599198 DNA HS 25/6 nízka
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu DN25. Obsahuje : čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
8718599199 DNA HS 25/4
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu DN25. Obsahuje : čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
8718599200 DNA HS 25/6
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu DN25. Obsahuje : čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
8718599201 DNA HS 32/7,5
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu DN32. Obsahuje : čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601157 DNA HSM 15 /4
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom DN15. Obsahuje :trojcestný zmiešavací ventil, čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601158 DNA HSM 20/6
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom DN20. Obsahuje :trojcestný zmiešavací ventil, čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601159 DNA HSM 25/6
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom DN25. Obsahuje :trojcestný zmiešavací ventil, čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601160 DNA HSM 32/7,5
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom DN32. Obsahuje :trojcestný zmiešavací ventil, čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601161 DNA HS 25/4 ISIDE S MM100
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu DN25. Obsahuje : čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601162 DNA HS 25/6 ISIDE S MM100
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu DN25. Obsahuje : čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601163 DNA HS 32/7,5 ISIDE S MM100
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu DN32. Obsahuje : čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601164 DNA HSM 15 /4 ISIDE S MM100
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom DN15. Obsahuje :trojcestný zmiešavací ventil, čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601165 DNA HSM 20/6 ISIDE S MM100
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom DN20. Obsahuje :trojcestný zmiešavací ventil, čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601166 DNA HSM 25/6 ISIDE S MM100
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom DN25. Obsahuje :trojcestný zmiešavací ventil, čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
7736601167 DNA HSM 32/7,5 ISIDE S MM100
Rýchlomontážna skupina pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom DN32. Obsahuje :trojcestný zmiešavací ventil, čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil, teplomery a guľové kohúty pre prívod a spiatočku, tepelnú izoláciu.
8718599383 Rozdeľovač so zabudovanou hydraulickou výhybkou DNA WHY/ HKV 2/25/25
Hydraulická výhybka maximálne do 2000 l/h. Súčasťou WMS2
8718599386 DNA Hydraulická výhybka WHY120/80
Anuloid, prierez 120x80mm, pripojenie 4xDN40, prietok maximálne 5000 l/h
8718599385 DNA Hydraulická výhybka WHY80/60
Anuloid, prierez 80x60mm, pripojenie 4xDN25, prietok maximálne 2500 l/h
8718599384 DNA Hydraulická výhybka priečna DN25
Anuloid pre priame pripojenie ku HKV, prietok maximálne 2000 l/h
710620 Hydraulická výhybka Sinus 80/120
Anuloid DN80/120 do 8000 l/h, pripojenie 1 1/2″, bez vypúšťania, odvzdušňovania a snímača. Izolácia pre hydr. výhybku Sinus 80/120. Polyuretánová pena z 2 dielov, hrúbka 40mm
8718599377 Kombinovaný rozdeľovač/zberač DNA HKV2/25/25
Pre dva vykurovacie okruhy DN25
8718599379 Kombinovaný rozdeľovač/zberač DNA HKV3/25/25
Pre tri vykurovacie okruhy DN25
5024882 Kombinovaný rozdeľovač/zberač HKV4/25
Pre štyri vykurovacie okruhy DN25
5024884 Kombinovaný rozdeľovač/zberač HKV5/25
Pre päť vykurovacích okruhov DN25
8718599378 Kombinovaný rozdeľovač/zberač DNA HKV2/32/32
Pre dva vykurovacie okruhy DN32
8718599380 Kombinovaný rozdeľovač/zberač DNA HKV3/32/32
Pre tri vykurovacie okruhy DN32
67900475 Doplňujúca sada ES0 prepojenie
Potrebná pri kombinácii rýchlomontážnych skupín HS/HSM20/25 v spojení s rozdeľovačom HKV 3/32
63013548 Sada rúr HKV2/25-WHY80/60
Pre prepojenie rozdeľovača a zberača
5584584 Sada rúr HKV2/32-WHY120/80
Pre prepojenie rozdeľovača a zberača
5584586 Sada rúr HKV3/25 alebo 3/32-WHY120/80
Pre prepojenie rozdeľovača a zberača
67900470 Držiak rýchlomontážnych skupín WMS1
Pre jeden vykurovací okruh
67900471 Držiak rýchlomontážnych skupín WMS2
Pre dva vykurovacie okruhy
67900472 Držiak rýchlomontážnych skupín WMS3
Pre tri vykurovacie okruhy
63014540 Držiak rýchlomontážnych skupín WMS4/5
Pre štyri , alebo päť vykurovacích okruhov
80559200 Trojcestný ventil pre Trio-Flow
Pre pripojenie jedného priamého a jedného zmiešavacieho okruhu, oba okruhy pracujú súčastne. Len do 24 kW
80559080 Zmiešavacia skupina DN20 pre Trio-Flow
V kombinácii s trojcestným ventilom Trio-Flow, pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom
7738301698 Zmiešavacia skupina DN20 pre Trio-Flow E plus
V kombinácii s trojcestným ventilom Trio-Flow, pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom
7747202510 Oddeľovací výmenník pre TRIO FLOW
Inštaluje sa medzi zmiešavaciu skupinu a trojcestný ventil TRIO FLOW – max. 8kW, DT10K. Obsahuje poistný ventil, izoláciu a miesto pre pripojenie externej nádoby.
80680158 Doskový výmenník pre oddelenie systému
Pri tesnosti max 15Kw,▲t=10k, priama montáž pod HS/HSM25, s manometrom, kohútom KFE, odvzdušnením a poistným ventilom 3 bar.