STĹPCOVÉ FILTRE PRE ÚPRAVU PITNEJ VODY

STĹPCOVÉ FILTRE PRE ÚPRAVU PITNEJ...

Voda, ktorú používame pre vodovody, získanú z akýchkoľvek zdrojov, obsahuje vždy určité množstvo mechanických častíc, ktorých zachytávanie sa rieši štandardnými filtrami príp. viacvrstvovými filtrami, a nežiaducich rozpustných látok, ktoré možno odstraňovať špecializovanými stĺpcovými filtrami.