Modelování funkce dynamických soustav – vliv nastavení hlavice

Modelování funkce dynamických soustav –...

Datum: 1.6.2015  |  Autor: Jiří V. Ráž, DiS.  |  Recenzent: Ing. Zdeněk Prokeš

Moderní matematický aparát poskytuje výstupní data, kterými lze popsat jakékoliv fyzikální procesy v současných otopných soustavách. Projektanti získali mocný nástroj pro optimální řešení energetické účinnosti, nejvyšších úspor tepla, i pro zábavné výpočty.

Klasickým SW nezískáme důležitou odpověď na jednoduchou otázku…

Jak se bude měnit vnitřní teplota konkrétní místnosti změnou nastavení termostatické hlavice? Od vypnutého radiátoru, až po sejmutí hlavice z tělesa termostatického ventilu, sledujme sdílení tepla mezi otopnou soustavou, konkrétní místností a venkovním prostředím, které se projeví ustálenou vnitřní teplotou