Ako obmedziť koróziu v kovových vodovodných potrubiach

Ako obmedziť koróziu v kovových...

V súčasnosti vo zvýšenej miere korodujú distribučné systémy ohriatej pitnej vody, a to už niekoľko rokov od ich realizácie. Požadovaná životnosť vodovodného potrubia je pritom podľa STN EN 806-2 až 50 rokov.