JEDNOVTOKOVÉ A VIACVTOKOVÉ BYTOVÉ VODOMERY

JEDNOVTOKOVÉ A VIACVTOKOVÉ BYTOVÉ VODOMERY

Jednovtokový mechanický lopatkový suchobežný vodomer domaqua® m

Jednovtokové vodomery sú konštrukčne najjednoduchšie mechanické merače pretečeného množstva vody. Voda vteká a vyteká do meracej komory jedným tangenciálnym kanálikom. Lopatkové teleso, ktoré je uložené v meracej komore sa dostáva pôsobením prúdu vody do rotácie a pohyb sa prenesie na počítadlo.