IPS – Iónový polarizačný systém

IPS - Iónový polarizačný systém

Bežným problémom  domácností je vodný kameň. IPS rieši tieto problémy. Pomáha odstrániť usadeniny v rozvodoch, zariadeniach i spotrebičoch a zabráni tvorbe nového vodného kameňa.

Technický popis                                     

IPS – Iónový polarizačný systém je zložený z prietokového telesa so vstupným a výstupným otvorom. V telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Každá je z iného elektricky vodivého materiálu.