SOLÁRNA MAPA SLOVENSKA

SOLÁRNA MAPA SLOVENSKA

Ako funguje solárny systém


Z pohľadu využívania slnečnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.