Znížte spotrebu paliva a šetrite peniaze za účty.

Spoločnosť MAROX Vám prináša ďalšiu službu v oblasti efektívneho vykurovania, služba preplachovanie zahŕňa kompletné mechanicko – chemické vyčistenie a následne ošetrenie systému UK vyškoleným personálom. 

 


Prečo preplachovanie (čistenie) ?

 • Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
 • Predĺži životnosť kotla
 • Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
 • Zníži spotrebu paliva a tým aj náklady na vykurovanie
 • Pri inštalácii nového kotla k existujúcemu systému
  ústredného kúrenia sa odporúča odstránenie nečistôt
  cirkulačným systémom, v opačnom prípade sa môžu tieto nečistoty
  naakumulovať,  čo by mohlo viesť k zastaveniu systému.

Aj v nových systémoch sú prítomné zvyšky fluxu a pájky,  ktoré je potrebné odstrániť na ochranu kotla. Tlakové preplachovanie je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako to spraviť. Kotol, bojler a radiátory sú čistené individuálne, aby sa zabezpečilo, že všetky kaly a nečistoty sa odstránia. Takto sa predíde problémom v budúcnosti.

Kedy potrebujem preplachovanie?

 

 • Plytvanie palivom

Bez správnej úpravy vody sa v kotly usadzujú nečistoty a vytvára sa korózia.
To  napomáha usadzovaniu vodného kameňa a plytvaniu viac než 30 % paliva,
ktoré je spotrebované v systéme.

 • Hlučnosť kotla

V nechránenom kotly sa usádzajú nečistoty a vodný kameň, čo spôsobuje hlučnosť kotla.

 • Studené miesta

Známe studené miesta na radiátoroch indikujú zhluk čiernych kalov, ktorý
obmedzuje prietok a znižuje tepelný výkon

 • Časté odvzdušnenie

Ak je vrch radiátora počas prevádzky studený, dôvodom je obvykle vzduch alebo vodík.
Tento vodíkový plyn sa vytvára ako vedľajší produkt elektrolytickej korózie. Treba byť opatrný,
pretože tento plyn je horľavý.

 • Zlyhanie čerpadla

Abrazívne a magnetické vlastnosti čiernych oxid. kalov zvyšuje opotrebenie ložísk čerpadiel a
to môže viesť až k zlyhaniu čerpadla.

Zdroj: http://www.fernox-products.sk/sk/cistenie