IPS – Iónový polarizačný systém

Bežným problémom  domácností je vodný kameň. IPS rieši tieto problémy. Pomáha odstrániť usadeniny v rozvodoch, zariadeniach i spotrebičoch a zabráni tvorbe nového vodného kameňa.

Technický popis                                     

IPS – Iónový polarizačný systém je zložený z prietokového telesa so vstupným a výstupným otvorom. V telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Každá je z iného elektricky vodivého materiálu.

Voda, ktorá preteká telesom vytvára s elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali. Veľkosť tohto napätia je v rozmedzí 0,6 – 0,8 V. Napätie je závislé od elektrickej vodivosti vody. Tento jav je možné využívať pri vode s vodivosťou 50 – 2000 μS/cm2. Ide o bežnú vodu, v ktorej je obsah soli od 50 do 2000 mg/l. Pri pretekaní vody medzi elektródami dochádza k javu, keď soli vápnika, horčíka a železa v podobe uhličitanov, síranov a chloridov, disociujú na hydroxidy. Výsledkom je, že katióny strácajú schopnosť vytvárať kryštalické nánosy. Tieto uhličitany sa síce vytvárajú ďalej, ale už len v podobe mäkkých častíc – kalu. Voda je po prechode cez IPS ionizovaná po dobu 24 – 72 hodín.

 

Jednoduchá ochrana proti usadeninám

Minerály a soli obsiahnuté vo vode spôsobujú problémy vytváraním pevných usadenín – inkrustov v teplovodných potrubných systémoch, bojleroch, práčovniach, chladiacich zariadeniach, vo vodovodných batériách, sprchových ružiciach a pod. Tvorba inkrustov spôsobuje zmenšovanie priemerov potrubí, zhoršovanie prestupu tepla. To má za následok zvyšovanie energetických strát a skracovanie životnosti spotrebičov, zariadení a systémov. IPS mení usporiadanie molekúl vo vode (Kalcit na Aragonit), čím zamedzuje tvorbe vodného kameňa v potrubí, prietokových ohrievačoch a ďalších prvkoch systémov distribúcie vody.

 

Pozitívny vplyv ionizovanej vody na ľudský organizmus

Voda je najdôležitejšou zložkou nášho tela. Jej obsah v ľudskom tele činí 60-80% a preto kvalita tejto vody má výrazný vplyv na zdravé fungovanie organizmu. Strata rovnováhy pH v tele môže spôsobovať choroby, ktoré často označujeme slovami “zlá látková výmena” alebo “zlý metabolizmus”. Pre náš každodenný život je veľmi podstatný dostatočný prísun alkalickej (zásaditej) vody, ktorá napr. udržiava priemerné pH krvy okolo hodnoty 7,4. Zariadenie IPS optimálne zvyšuje pH vody a vytvára takúto alkalickú vodu.

Veľkou výhodou je aj schopnosť systému IPS ionizovať vodu. Ionizovaná voda má inú štruktúru ako voda obyčajná. Molekuly vody sa zhlukujú dohromady pričom v obyčajnej vode sa zvyčajne spája 12-18 molekúl. Toto množstvo je príliš veľké na to, aby sa voda mohla dostať cez bunkovú membránu a bola správne vstrebaná. V ionizovanej zásaditej vode sa spája iba 6 molekúl, čo umožňuje oveľa jednoduchšie prestup vody do buniek.

 

Jednoduchá ochrana  pred koróziou

Galvanickým efektom sú zo zinkovej anódy generované elektróny, ktoré potom reagujú s hrdzou a pomaly ju menia na magnetit. Neustále generované elektróny v interakcii s magnetitom potom vytvárajú stabilizované železo a tým je hrdza definitívne stabilizovaná.

 

Použitie Iónového polarizačného systému

Použitie Iónového polarizačného systému je vhodné a efektívne v každej prevádzke, ktorá využíva tečúcu vodu. Umývacie linky, reštaurácie, jedálne, pekárne, práčovne, kaderníctva, čistiarne, bazény, plavárne, mliekárne, pivovary, liehovary, záhradníctva, zavlažovacie systémy a mnohé ďalšie. Rovnako spoľahlivo funguje vo výmenníkoch tepla, vodovodných systémoch, kotloch, kondenzátoroch, generátoroch, vykurovacích systémoch, kompresovniach, chladiacich a klimatizačných zariadeniach. ⌈Zdroj:ipssystems⌉

 

Možnosti inštalácie IPS v praxi

Zdroj: http://cisteniepotrubia.eu/ips-ionovy-polarizacny-system/