SOLÁRNA MAPA SLOVENSKA

Ako funguje solárny systém


Z pohľadu využívania slnečnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.

 

Najviac slnečného žiarenia zaznamenávame počas celého roka na juhu Slovenska, najmenej na Orave a Kysuciach,   pričom rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve energie je len približne 15%.

Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku

Ako príklad zanedbateľných rozdielov medzi severom a juhom krajiny uvádzame sumárny prehľad denného a ročného množstva slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 za rok v meste Komárno a v Kysuckom Novom Meste, kde rozdiel tvorí len 13%. Viac ako na región je preto potrebné zamerať sa skôr na samotné umiestnenie kolektorov na vhodnom nezatienenom a južne orientovanom mieste. Problematické môžu byť tiež úzke doliny s častou inverziou spôsobujúcou hmlisté počasie, brániace prieniku slnečných lúčov.

 

 

 

 

Komárno

Kysucké Nové Mesto

Mesiac

Množstvo žiarenia pri optimálnom sklone
[Wh / m. deň]

Mesiac

Množstvo žiarenia pri optimálnom sklone
[Wh / m. deň]

Január

1476

Január

1442

Február

2368

Február

2263

Marec

3507

Marec

3246

Apríl

4777

Apríl

4156

Máj

5318

Máj

4715

Jún

5586

Jún

4662

Júl

5930

Júl

5059

August

5331

August

4519

September

4542

September

3657

Október

3250

Október

2926

November

1751

November

1563

December

1107

December

1066

Celý rok

3752

Celý rok

3278

Rozdiel: 13 %

 

Tab.: Príklad množstva dopadajúceho slnečného žiarenia na 1 m2 povrchu krajiny.

Slnko k službám  – je osvetová kampaň na podporu využitia slnečnej energie na Slovensku. Kampaň je podporená EU – PHARE.

 

Zdroj: slnecnaenergia.sk

 

Základné otázky, ktoré si treba premyslieť pri výbere solárnej zostavy.

 

Varianty využitia solárneho ohrevu

1, podpora vykurovania a ohrevu teplej vody pomocou solárnych panelov
2, čisto podpora vykurovania pomocou solárnych panelov
3, čisto podpora ohrevu teplej vody pomocou solárnych panelov

Od tohto rozhodnutia závisí výber a dimenzovanie zásobníka a samozrejme druh a počet solárnych kolektorov.

 

Ďalej si treba premyslieť stupeň pokrytia celkovej ročnej spotreby tepla na ohrev teplej vody a vykurovania

a asi 15%-ný stupeň pokrytia

b asi 20%-ný stupeň pokrytia

c asi 25%-ný stupeň pokrytia

d asi 30%-ný stupeň pokrytia

e asi 35%-ný stupeň pokrytia

 

Je potrebné tiež vedieť:

1, potrebu vykurovacieho tepla Vášho domu / tepelnú stretu udáva sa v kW. Zvyčajne ho vypracúva/vypočíta projektant. Ak ho nemáte, čo je bežná situácia, vedeli by sme ho stanoviť pri obhliadke.
2, sklon Vašej strechy – typ krytiny
3, orientáciu vašej strechy + odklon v stupňoch od priameho nasmerovania na juh.
4, aké požiadavky na spotrebu teplej vody odhadom budete mať.

– minimálne na osobu cca 40l/deň
– stredné na osobu cca 50l/deň
– vysoké na osobu cca 70l/deň