Zdroj výrazných energetických úspor

V energetických zariadeniach v priemysle aj pre domácnosť sa uplatňuje trvale a výraznejšie tendencia:

 1. Kvalita technických zariadení a výber materiálov sa stále zlepšuje;
 2. Dosahuje sa stále efektívnejšie využitie energie;
 3. Elektronika zlepšuje a zdokonaľuje riadenie energetických procesov, ich nadväznosť a synergiu;
 4. Zvyšuje sa automatizácia riadenia procesov, eliminuje sa ľudský faktor, kontrola sa automatizuje;
 5. Hlavnému energetickému médiu – vode sa ale stále venuje minimálna, resp. minimálne nutná pozornosť.

Dôsledkom toho je fakt, že neupravená, alebo minimálne upravená voda spôsobuje nárast energetických nákladov, neplánované prestoje, prudké zníženie životnosti energetických zariadení a v podstate sa neguje snaha o vyššiu technickú úroveň zariadení.

 

Zdroje výrazných energetických strát

 • V zdrvujúcej väčšine zariadení na výrobu tepla v teplovodných kotolniach sa na úpravu napájacej vody používa jej zmäkčenie (občas sa voda ani nezmäkčí litra na 1 m3 kotlovej – vykurovacej vody. ) a do kotlovej vody sa dávkuje siričitan a fosforečnan ; (v porovnaní so stále rastúcim trendom technického zdokonaľovania zariadení je to nepochopiteľný anachronizmus )
 • Ak sa tvrdá a veľmi tvrdá voda (nad 2,8 mmol/l) zmäkčí, tak sa do napájacej vody miesto vápnika a horčíka dostane dvojnásobok sodíka, ktorý je silne korozívny na železo, meď a  hliník
 • Siričitan, ktorý má pohlcovať kyslík je chemicky málo stabilný a jeho pohlcovacia kapacita sa vyčerpá už v procese prípravy roztoku a počas dávkovania do kotlovej vody
 • Fosforečnan, ktorý má vytvárať protikoróznu ochranu a upravovať pH do zásaditej oblasti je pri kotlových teplotách málo stabilný a rozpadá sa
 • Obe soli sa pridávajú do kotlovej vody v podobe sodných solí – sodík je korozívny prvok;

 

Hlavné vplyvy Filmotvorných Amínov

Zabezpečenie kombinácie 3 hlavných vplyvov v 1 produkte

 • Filmotvorné amíny, vďaka vytvoreniu komplexu s kovmi, vytvárajú na kovovom povrchu (na plastovom povrchu v prípade podlahového kúrenia) veľmi hustý mikrofilm, ktorý zabráni prieniku kyslíka na povrch a usádzaniu solí a vodného kameňa
 • Filmotvorné amíny upravujú pH do výrazne zásaditej oblasti, čím účinne tlmia proces korózie a v prípade podlahového kúrenia účinne usmrcujú mikroorganizmy;
 • Filmotvorné amíny obsahujú veľmi účinné dispergátory, vďaka ktorým sa dajú aplikovať aj do veľmi tvrdej vody bez jej predchádzajúceho zmäkčenia.

 

Ďalšie vplyvy Filmotvorných Amínov vo vykurovacích systémoch

 

 • Filmotvorné Amíny zlepšia prestup tepla – znížia energetické náklady na vykurovanie až o 7%;
 • Filmotvorné Amíny sú organické produkty a preto nezvyšujú obsah anorganických solí v kotlovej vode – predlžujú využiteľnosť napájacej vody, až o 50% znižujú odkaľovanie z kotlov – čo prináša ďalšie energetické úspory;
 • Filmotvorné Amíny zvyšujú hodnotu pH na viac ako 9,0 – 9,5
 • Vďaka zásaditému prostrediu ničia mikrobiológiu, ktorá sa nezriedka objavuje v rozvodoch podlahového kúrenia;
 • Vďaka prítomným dispergačným činidlám Filmotvorné Amíny odstraňujú staré nánosy solí a vodného kameňa;
 • Filmotvorné Amíny chránia aj povrchy z hliníka a hliníkových zliatin;
 • Filmotvorné Amíny konzervujú kovové povrchy v prípade sezónnych odstávok kotlov – predlžujú ich životnosť;

 

Dávkovanie

 

 • Čisté: BEZ RIEDENIA
 • Je závislé od prietoku napájacej vody
 • Pulzačný vodomer na potrubí s upravovanou vodou
 • Elektromagnetické dávkovacie čerpadlo s teflonovou membránou
 • EPDM tesnenia: NIKDY NEPOUŽÍVAŤ VITON
 • Polyetylénové alebo PVC potrubia

 

Porovnanie s predchádzajúcou úpravou

Okrem zásadných vplyvov na zvýšenie energetických úspor, predĺženie životnosti zariadení, celkové protikorózne pôsobenie, konzervovanie zariadení pri odstávkach, odstraňovanie starých nánosov a nepotrebnosť zmäkčovania vody:

Filmotvorné Amíny sú rádovo stabilnejšie ako fosforečnan a siričitan;

Filmotvorné Amíny sú ekologicky bezpečné – v prípade absolútnej nutnosti sa obsah kotla môže vypustiť do odpadového kanála;

Dostatok Filmotvorných Amínov sa dá zistiť meraním hodnoty pH kotlovej vody, ale existujú aj jednoduché analytické metódy ich stanovenia;

Jedna chemikália – jeden Filmotvorný Amín zabezpečí viac lepších ochranných a podporných efektov, ako kombinácia niekoľkých iných;

Vytvorenie ochranného mikrofilmu oddelí kovový povrch od agresívneho prostredia – kyslík, kyslá voda, vysoký obsah solí v kotlovej vode, usadeniny – je to najlepšia ochrana celého systému.

 

Celý článok: https://www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/aktuality/2014/energeticka_efektivnost_trnava/6_Martinka_Potencial_uspor_energie_skryty_vo_vode_Trnava_2014_SIEA.pdf