Katexové úpravny pitné vody pro...

Tvrdost vody popisuje podíl mineralizace vody. Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě přímo souvisí s charakterem hornin, kterými voda protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové.

ZARIADENIA NA DOMÁCU ÚPRAVU PITNEJ...

Voda je základnou životnou potrebou a v ľudskom tele zohráva nezastupiteľnú úlohu. Aj keď sa s ňou stretávame deň čo deň a sprevádza nás celým životom, nie každý z nás má o nej dostatočné informácie. A aj vďaka tejto nevedomosti sa práve darí predajcom filtrov. Predajcovia filtrov pri kontakte s potenciálnymi zákazníkmi očierňujú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a vychvaľujú filtračné zariadenia, ktoré predávajú. Neraz v rozpore s realitou hovoria o nových technológiách a objavoch, ktoré údajne stoja za výrobkami, ktoré predávajú. O niektorých metódach rozprávajú ako o absolútnej novinke, pričom často ide o staré a osvedčené metódy, niektoré známe už v ďalekej minulosti.

STĹPCOVÉ FILTRE PRE ÚPRAVU PITNEJ...

Voda, ktorú používame pre vodovody, získanú z akýchkoľvek zdrojov, obsahuje vždy určité množstvo mechanických častíc, ktorých zachytávanie sa rieši štandardnými filtrami príp. viacvrstvovými filtrami, a nežiaducich rozpustných látok, ktoré možno odstraňovať špecializovanými stĺpcovými filtrami.

Rekonštrukcia kotolne

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud